Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

IKT og standardisering

IKT-standarder og -specifikationer sikrer, at produkter kan forbinde og interagere med hinanden, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Standardisering er den proces, hvormed specifikationerne fastsættes. 

En specifikation er et dokument, der beskriver de aftalte egenskaber for et bestemt produkt, en bestemt tjeneste eller en bestemt procedure. Inden for IKT anvendes specifikationer primært til at maksimere interoperabiliteten — systemernes evne til at arbejde sammen. Dette er vigtigt for at sikre, at markederne forbliver åbne. Det giver brugerne det bredest mulige udvalg af tjenester og producenter til gavn for stordriftsfordele. 

I forbindelse med den europæiskepolitik om digitalisering af EU's industrivedtog Kommissionen meddelelsen fra 2016om "IKT-standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked" (PDF). Meddelelsen indeholder en tostrenget plan for at prioritere og levere et effektivt og bæredygtigt systemtil fastsættelse af ikt-standarder. Denne standardisering skal bidrage til at tackle udfordringerne iforbindelse med denigitale omstilling af økonomien og samfundet.

EU's standardiseringsstrategi for 2022 skitserer en EU-tilgang til standarder, der tackler de udfordringer, som digitaliseringen af økonomien udgør. Målet er at styrke EU's globale konkurrenceevne og muliggøre en modstandsdygtig, grøn og digital økonomi. Samtidig undersøges det, hvordan teknologier som internet, kunstig intelligens og andre kan indarbejdeEU 's centrale demokratiske værdier databeskyttelsesregler og cybersikkerhed. Strategien har til formål at:

  • styrke den europæiske førerposition inden for globale IKT-standarder 
  • styrke forbindelsen mellem standardisering og forskning og innovation i hele det europæiske forskningsrum
  • uddanne den næste generation af europæiske standardiseringseksperter.

Hvorfor er interoperabilitet så vigtig i IKT?

I moderne IKT-systemer afhænger værdien af en enhed eller tjeneste af evnen til at kommunikere med andre enheder. Dette er kendt som netværkseffekten. Det er vigtigt på næsten alle områder af ikt. Specifikationer sikrer, at produkter fremstillet af forskellige producenter er i stand til at interagere, og at brugerne tilbydes mulighed for at vælge og blande mellem forskellige leverandører, produkter eller tjenester.

Hvad er EU's rolle i standardiseringen?

EU støtter et effektivt og sammenhængende standardiseringssystem , som sikrer, at høje kvalitetsstandarder udvikles rettidigt til støtte for EU's politiske prioriteter. Kommissionen udsender standardiseringsanmodninger og støtter finansielt de europæiske standardiseringsorganisationers arbejde: det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI), Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC). Kommissionen griber imidlertid ikke ind i den standardisering, der gennemføres af industrien eller de nationale standardiseringsorganisationer.

EU-finansierede forsknings- og innovationsprojekter gør deres resultater tilgængelige som input til standardiseringsarbejdet i flere standardiseringsorganisationer. EU's rullende plan for IKT-standardisering giver et overblik over de IKT-standardiseringsaktiviteter, der skal gennemføres til støtte for EU's politikker.

Som led i IKT-standardiseringspolitikkenblevden europæiske multiinteressentplatform for IKT- standardisering oprettet i 2011. MSP består af europæiske og internationale standardiseringseksperter og andre centrale interessenter på tværs af IKT-standardiseringssystemet. Det har en rådgivende rolle og vejleder om IKT-standardiseringspolitik og EU 'segislation og politikker (herunder fastsættelse af prioriteter). MSP beskæftiger sig også med at identificere IKT-tekniske specifikationer for offentlige indkøb, der er udviklet af globale IKT-fora og konsortier, og tilskynder til bedre samarbejde mellem standardiseringsaktører.

I 2013blev der offentliggjort enmeddelelse om retningslinjerne for at undgå teknologisk fastlåsning vedhjælp afåbne standarder i forbindelse med offentlige indkøb. 

Seneste nyt

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

Rullende plan for IKT-standardisering

Den rullende plan for IKT-standardisering skitserer aktiviteter, der forbinder EU's politikker med standardiseringsbestræbelser på mere end 30 teknologiske områder.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.

Find ud af mere

Cloud computing

Europa-Kommissionen sigter mod at give europæiske virksomheder og offentlige myndigheder adgang til...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte...

Store data

Data er blevet et vigtigt aktiv for økonomien og vores samfund, og behovet for at give mening med...

Cybersikkerhed

EU har skitseret en cybersikkerhedsstrategi for at styrke Europas evne til at bekæmpe og komme på...