Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

κανονισμός eIDAS

Ο κανονισμός eIDAS διευκολύνει τις ασφαλείς διασυνοριακές συναλλαγές με τη θέσπιση πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότητα και εξακρίβωση της ταυτότητας. Αποσκοπεί στη δημιουργία εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις και στην προώθηση απρόσκοπτων ψηφιακών υπηρεσιών στην ΕΕ.

Ο κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης αποτέλεσε ορόσημο για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου κανονιστικού περιβάλλοντος. Πρωταρχικός στόχος της ήταν να ενσταλάξει εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των επιγραμμικών υπηρεσιών και των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο παρών κανονισμός στοχεύει ειδικά στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) και στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη χρήση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μία από τις βασικές πτυχές του κανονισμού eIDAS ήταν η καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που εκδίδονται από τις χώρες της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα καθορισμένα κανονιστικά κριτήρια και έχουν δεόντως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η αναγνώριση αυτή επιτρέπει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος είναι έγκυρη και αναγνωρισμένη σε όλα τα άλλα. Ειδικότερα, η αμοιβαία αναγνώριση καθίσταται υποχρεωτική για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που πληρούν ορισμένα επίπεδα διασφάλισης, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των διασυνοριακών αλληλεπιδράσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιγραμμικές υπηρεσίες.

Ο κανονισμός eIDAS προβλέπει τη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός τεχνολογικά ουδέτερου πλαισίου που δεν ευνοεί καμία συγκεκριμένη τεχνική λύση για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Έχουν θεσπιστεί διαδικαστικά και τεχνικά πρότυπα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και την προώθηση ενός συνεκτικού ψηφιακού οικοσυστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ταυτόχρονα, το eIDAS δημιούργησε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για ορισμένες αξιόπιστες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν καταστεί απαραίτητες στις σημερινές ψηφιακές αλυσίδες αξίας: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής εγγεγραμμένης παράδοσης (ERDS). Αυτά διασφαλίζουν την ασφαλή και αξιόπιστη παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δεδομένων ή εγγράφων και παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τον χρόνο αποστολής, παραλαβής και ακεραιότητας περιεχομένου.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν πιστοποιητικά για ηλεκτρονικές υπογραφές και ρητή συγκατάθεση. Παρόμοια με τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, αυτά τα πιστοποιητικά χρησιμεύουν για την επαλήθευση της ακεραιότητας και της προέλευσης των δεδομένων, καθιστώντας τα χρησιμοποιήσιμα για αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Επιπλέον, η ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα παρέχει αξιόπιστες χρονοσφραγίδες, οι οποίες μπορούν να είναι επωφελείς για νομικούς σκοπούς, αρχειοθέτηση και διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων. Τα πιστοποιητικά ελέγχου ταυτότητας ιστοτόπων επαληθεύουν περαιτέρω την προέλευση των ιστοτόπων και διασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του ιστότοπου.

Η έννοια των «εγκεκριμένων» υπηρεσιών εμπιστοσύνης εισάγεται επίσης στον κανονισμό eIDAS. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2021 η Επιτροπή πρότεινε νέες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση,τα ηλεκτρονικά καθολικάκαι τη διαχείριση των εξ αποστάσεως υπογραφών και σφραγίδων. Ταυτόχρονα, η eIDAS δημιούργησε μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για αυτές τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν απρόσκοπτα σε διασυνοριακό επίπεδο και έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τα παραδοσιακά έντυπα ισοδύναμα τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, η Επιτροπή θέσπισε σειρά μέτρων για την οριοθέτηση των διαδικαστικών ρυθμίσεων, τωντεχνικώνπροδιαγραφών και τωνεπιχειρησιακών απαιτήσεων για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Αυτές περιλαμβάνουν προδιαγραφές για το σήμα εμπιστοσύνης της ΕΕ,τεχνικές απαιτήσεις για τα επίπεδα διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, μορφότυπους καταλόγων εμπίστευσηςκαι διαδικασίες κοινοποίησης των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Οι εν λόγω ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές έχουν καθοριστική σημασία για την προώθηση της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης εντός της ΕΕ.

Οφέλη του eIDAS

Με το eIDAS, η ΕΕ κατόρθωσε να θέσει τα σωστά θεμέλια και ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις ώστε να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και να πραγματοποιούν συναλλαγές στο διαδίκτυο. Πράγματι, η ανάπτυξη του eIDAS σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευκολία για κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η εγγραφή σε ξένο πανεπιστήμιο, η σύσταση επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, η υποβολή προσφορών σε διαδικτυακές προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Στο μέλλον, οι χρήσεις θα επεκταθούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας στις πληρωμές μέσω διαδικτύου και στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εξ αποστάσεως.

τοeIDAS αποφέρει οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατεβάστε τα παρακάτω ενημερωτικά γραφήματα για να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο το eIDAS μπορεί να σας ωφελήσει.

Αναθεώρηση του κανονισμού eIDAS

Παρά τα οφέλη του, το πλαίσιο eIDAS αντιμετώπισε προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για τησυλλογή παρατηρήσεων σχετικά με τους παράγοντες και τους φραγμούς στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης περιλαμβάνουν πληροφορίες από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιες αρχές και ενώσεις. Εξέτασαν θέματα όπως η φύση της ψηφιακής ταυτότητας, η ανάγκη για πολλαπλές ψηφιακές ταυτότητες, η επέκταση της χρήσης της ψηφιακής ταυτοποίησης στον ιδιωτικό τομέα, η ενίσχυση του πλαισίου eIDAS, η εναρμόνιση των πιστοποιήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας, η επέκταση των διασυνοριακών πλαισίων για αξιόπιστες ψηφιακές ταυτότητες και η αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής εναρμόνισης που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Συνολικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της αξιοπιστίας των ψηφιακών ταυτοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τηναντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων, το 2021 η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα και την τροποποίηση του κανονισμού eIDAS.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για την ενίσχυση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων μας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ το eIDAS

Επωφεληθείτε από τις διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επιχείρησής σας και να βελτιώσετε την εμπειρία των χρηστών.

Μάθετε για το eIDAS

Το πρόγραμμα γνώσεων και μάθησης eIDAS παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στις επιχειρήσεις σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Παρατηρητήριο eIDAS

Το Παρατηρητήριο eIDAS είναι μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών που συζητούν θέματα που σχετίζονται με τον κανονισμό eIDAS και διευκολύνουν τις διασυνοριακές υπηρεσίες εμπιστοσύνης και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Βλ. επίσης

Κατάλογοι εμπίστευσης της ΕΕ

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν, να τηρούν και να δημοσιεύουν καταλόγους πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Σήμα εμπιστοσύνης της ΕΕ

Το σήμα εμπιστοσύνης της ΕΕ δηλώνει στους χρήστες ότι μπορούν να εμπιστεύονται μια συγκεκριμένη υπηρεσία στο διαδίκτυο για την πραγματοποίηση των επιγραμμικών συναλλαγών τους με ασφαλή, βολικό και ασφαλή τρόπο.