Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uredba eIDAS

Uredbom eIDAS olakšavaju se sigurne prekogranične transakcije uspostavom okvira za digitalni identitet i autentifikaciju. Cilj mu je stvoriti povjerenje u elektroničke interakcije i promicati neometane digitalne usluge u EU-u.

    Ljudi koji koriste računalo na pouzdan način

Uredba o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja bila je prekretnica u stvaranju predvidljivog regulatornog okruženja. Njegov primarni cilj bio je usaditi povjerenje u elektroničke transakcije preko granica te istodobno povećati učinkovitost internetskih usluga i platformi za e-trgovinu. Ova je uredba posebno usmjerena na elektroničku identifikaciju (eID) i pružatelje usluga povjerenja, čiji je cilj uklanjanje postojećih prepreka koje ometaju neometanu upotrebu usluga povjerenja i upotrebu elektroničke identifikacije u svim državama članicama EU-a.

Jedan od ključnih aspekata Uredbe eIDAS bio je uspostava uzajamnog priznavanja elektroničkih identifikacijskih oznaka koje izdaju države članice EU-a, pod uvjetom da ispunjavaju utvrđene regulatorne kriterije i da su propisno priopćene Komisiji. To priznavanje omogućuje sigurne elektroničke transakcije osiguravanjem valjanosti i priznavanja elektroničke identifikacije izdane u jednoj državi članici u svim ostalima. Prije svega, uzajamno priznavanje postaje obvezno za elektroničke osobne iskaznice koje ispunjavaju određene razine jamstva, čime se pojednostavnjuju prekogranične interakcije i jača povjerenje u internetske usluge.

UredbomeIDAS predviđa se interoperabilnost nacionalnih sustava elektroničke identifikacije među državama članicama EU-a. Za to je potreban razvoj tehnološki neutralnog okvira kojim se ne daje prednost nijednom posebnom tehničkom rješenju za provedbu elektroničke identifikacije. Utvrđeni su postupovni i tehnički standardi kako bi se olakšala suradnja među državama članicama EU-a kako bi se osigurala neometana razmjena podataka o elektroničkoj identifikaciji i potaknuo kohezivni digitalni ekosustav diljem EU-a.

Istodobno su eIDAS-om stvoreni jednaki uvjeti za niz pouzdanih usluga, koje su postale neophodne u današnjim digitalnim lancima vrijednosti: Usluge elektroničke registrirane dostave (ERDS). Oni osiguravaju sigurnu i pouzdanu dostavu elektroničkih poruka, podataka ili dokumenata te pružaju dokaze o vremenu slanja, primitka i cjelovitosti sadržaja.

Fizičke osobe mogu se koristiti i certifikatima za elektroničke potpise i izričitu suglasnost. Slično kao i elektronički pečati, ti certifikati služe za provjeru cjelovitosti i podrijetla podataka, što ih čini upotrebljivima za automatizirane transakcije. Osim toga, elektronički žigovi vremena pružaju pouzdane vremenske žigove, što može biti korisno za pravne svrhe, arhiviranje i održavanje cjelovitosti podataka. Potvrde o provjeri autentičnosti web stranice dodatno provjeravaju podrijetlo web stranica i osiguravaju sigurnu komunikaciju između preglednika i web stranice.

Pojam „kvalificiranih” usluga povjerenja također je uveden u Uredbu eIDAS. Te usluge moraju biti u skladu s pravnim zahtjevima i priznate u svim državama članicama EU-a. Komisija je 2021. predložila nove kvalificirane usluge povjerenja za elektroničkoarhiviranje, elektroničkeknjige i upravljanje daljinskim potpisima i pečatima. Istodobno je eIDAS uspostavio europsko unutarnje tržište za te kvalificirane usluge povjerenja, osiguravajući da one neometano funkcioniraju preko granica i imaju isti pravni status kao i njihovi tradicionalni ekvivalenti u papirnatom obliku.

U skladu s Uredbom eIDAS Komisija je donijela niz mjera za razgraničenjepostupovnih aranžmana, tehničkih specifikacijai operativnih zahtjeva za elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja. One obuhvaćaju specifikacije za znak pouzdanosti EU-a, tehničke zahtjeve za razine sigurnosti sredstava elektroničke identifikacije, formate pouzdanih popisai postupke za obavješćivanje o sustavima elektroničke identifikacije. Takve sveobuhvatne smjernice ključne su za promicanje usklađivanja i interoperabilnosti među različitim nacionalnim sustavima elektroničke identifikacije unutar EU-a.

Prednosti eIDAS-a

S eIDAS-om EU je uspio uspostaviti prave temelje i jasan pravni okvir kako bi ljudi, poduzeća i javne uprave mogli sigurno pristupiti uslugama i obavljati transakcije na internetu. Uvođenje eIDAS-a znači veću sigurnost i praktičnost za sve internetske aktivnosti kao što su podnošenje poreznih prijava, upis na inozemno sveučilište, osnivanje poduzeća u drugoj državi članici i podnošenje ponuda za internetske pozive na podnošenje ponuda. U budućnosti će se koristiti za provjeru autentičnosti internetskih plaćanja i otvaranje bankovnog računa na daljinu.

eIDAS donosi koristi europskim poduzećima, građanima i državnim službama. Preuzmite infografike u nastavku kako biste istražili kako vam eIDAS može koristiti.

Preispitivanje Uredbe eIDAS

Unatoč njegovim koristima, okvir eIDAS suočio se s izazovima, uključujući razlike među državama članicama u razvoju i interoperabilnosti nacionalnih sustava elektroničke identifikacije. Komisija je u srpnju 2020. pokrenula savjetovanje kako bi prikupila povratne informacije o pokretačima i preprekama razvoju i uvođenju usluga povjerenja eID-a u EU-u.

Rezultati savjetovanja uključuju uvide raznih dionika kao što su poduzeća, akademske ustanove, javna tijela i udruge. Bavili su se temama kao što su priroda digitalnog identiteta, potreba za višestrukim digitalnim identitetima, proširenje upotrebe digitalne identifikacije na privatni sektor, poboljšanje okvira eIDAS-a, usklađivanje certifikacije i sigurnosnih zahtjeva, širenje prekograničnih okvira za pouzdane digitalne identitete i rješavanje pitanja pravnog usklađivanja povezanih s elektroničkim potpisima. Dionici su općenito izrazili potporu mjerama za poboljšanje učinkovitosti, pristupačnosti i pouzdanosti digitalnih identiteta diljem Europe.

Kako bi se uklonili ti nedostaci, Komisija je 2021. predložila novu uredbu o uspostavi okvira za europski digitalni identiteti izmjeni Uredbe o elektroničkoj identifikaciji.

Povezani sadržaj

Šira slika

Usluge povjerenja

EU je uveo pravila za jačanje usluga povjerenja i osiguravanje sigurnosti naših internetskih aktivnosti diljem EU-a.

Dublji pogled

Otkrijte eIDAS

Iskoristite prekogranične poslovne prilike kako biste povećali učinkovitost i sigurnost vašeg poslovanja i poboljšali korisničko iskustvo.

Saznajte više o eIDAS-u

Program znanja i učenja eIDAS pruža informacije i pomoć poduzećima u pogledu upotrebe elektroničke identifikacije (eID) i usluga povjerenja.

opservatorij eIDAS

Opservatorij eIDAS skupina je dionika koji raspravljaju o pitanjima povezanima s Uredbom eIDAS i olakšavaju prekogranične usluge povjerenja i elektroničku identifikaciju.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Pouzdani popisi EU-a

Države članice obvezne su uspostaviti, održavati i objavljivati pouzdane popise kvalificiranih davatelja usluga certificiranja i usluga koje oni pružaju.

Znak povjerenja EU-a

Znak povjerenja EU-a korisnicima omogućuje da imaju povjerenja u određenu uslugu na internetu kako bi svoje internetske transakcije mogli obavljati na siguran, praktičan i zaštićen način.