Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uredba o elektroničkoj identifikaciji

eIDAS je ključni čimbenik za sigurne prekogranične transakcije.

    Ljudi koji koriste računalo na pouzdan način

Uredba o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba eIDAS) prekretnica je prema stvaranju predvidljivog regulatornog okruženja. Uredbom eIDAS pomoći će se poduzećima, građanima i javnim tijelima u provedbi sigurnih i neometanih elektroničkih interakcija. 

Uredba eIDAS:

  • osigurava da se građani i poduzeća mogu koristiti vlastitim nacionalnim sustavima elektroničke identifikacije za pristup javnim uslugama dostupnima na internetu u drugim zemljama EU-a;
  • stvara europsko unutarnje tržište za usluge povjerenja osiguravajući da će one raditi preko granica i imati isti pravni status kao i njihovi tradicionalni ekvivalenti na papiru.

Samo pružanjem sigurnosti u pogledu pravne valjanosti tih usluga poduzeća i građani prirodno će se koristiti digitalnim interakcijama.

Preispitivanje regulatornog okvira eIDAS-a

Europska komisija trenutačno ocjenjuje taj regulatorni okvir i provodi otvoreno savjetovanje od 24. srpnja do 2. listopada 2020. Cilj savjetovanja bio je prikupiti povratne informacije o pokretačima i preprekama razvoju i prihvaćanju usluga povjerenja i elektroničke identifikacije u Europi. U studiji se razmatrao i učinak mogućnosti za ostvarivanje digitalnog identiteta EU-a. 

Komisija će procijeniti u kojoj je mjeri okvir eIDAS-a i dalje svrsishodan, ostvarujući željene ishode, rezultate i učinak. Komisija će razmotriti i je li primjereno izmijeniti područje primjene Uredbe ili njezinih posebnih odredaba, uzimajući u obzir iskustvo stečeno u primjeni te tehnološki, tržišni i pravni razvoj.

Prednosti eIDAS-a

Uredba eIDAS donosi koristi europskim poduzećima, građanima i državnim službama. Pogledajte infografike u nastavku kako biste istražili kako vam eIDAS može koristiti.

S pomoću eIDAS-a EU je uspio uspostaviti prave temelje i jasan pravni okvir za ljude, poduzeća i javne uprave za siguran pristup uslugama i obavljanje transakcija na internetu samo jednim klikom. Naime, uvođenje eIDAS-a znači veću sigurnost i veću praktičnost za sve aktivnosti na internetu, kao što su podnošenje poreznih prijava, upis na strano sveučilište, otvaranje bankovnog računa na daljinu, osnivanje poduzeća u drugoj državi članici, autentifikacija za internetska plaćanja, podnošenje ponuda na internetu i drugo.

Related Content

Big Picture

Trust Services

The EU has introduced rules to strengthen trust services and ensure our online activity is secure across the EU.

Dig deeper

Otkrijte eIDAS

Iskoristite prekogranične poslovne prilike kako biste povećali učinkovitost i sigurnost vašeg poslovanja i poboljšali korisničko iskustvo.

Saznajte više o eIDAS-u

Programom znanja i učenja eIDAS-a pružaju se informacije i pomoć poduzećima u pogledu upotrebe elektroničke identifikacije (eID) i usluga povjerenja.

opservatorij eIDAS

Opservatorij eIDAS skupina je dionika koji raspravljaju o pitanjima povezanima s Uredbom eIDAS i olakšavaju prekogranične usluge povjerenja i elektroničku identifikaciju.

See Also

Pouzdani popisi EU-a

Države članice obvezne su uspostaviti, održavati i objavljivati pouzdane popise kvalificiranih davatelja usluga certificiranja i usluga koje oni pružaju.

Znak povjerenja EU-a

Znak povjerenja EU-a korisnicima omogućuje da imaju povjerenja u određenu uslugu na internetu kako bi svoje internetske transakcije mogli obavljati na siguran, praktičan i zaštićen način.