Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eIDAS-verordening

eIDAS is een belangrijke factor voor veilige grensoverschrijdende transacties.

    Mensen die een computer op een vertrouwde manier gebruiken

De verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-verordening) is een mijlpaal in de richting van een voorspelbaar regelgevingskader. De eIDAS-verordening helpt bedrijven, burgers en overheden veilige en naadloze elektronische interacties uit te voeren. 

De eIDAS-verordening:

  • zorgt ervoor dat mensen en bedrijven hun eigen nationale elektronische identificatiesystemen (eID’s) kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot openbare diensten die online beschikbaar zijn in andere EU-landen;
  • een Europese interne markt voor vertrouwensdiensten tot stand te brengen door ervoor te zorgen dat zij over de grenzen heen werken en dezelfde juridische status hebben als hun traditionele papieren equivalenten.

Alleen door zekerheid te bieden over de rechtsgeldigheid van deze diensten zullen bedrijven en burgers op natuurlijke wijze gebruik maken van digitale interacties.

Herziening van het eIDAS-regelgevingskader

De Europese Commissie heeft het bestaande regelgevingskader geëvalueerd door een open raadpleging te organiseren. Het doel van de raadpleging was feedback te verzamelen over factoren en belemmeringen voor de ontwikkeling en toepassing van vertrouwensdiensten en eID in Europa.

Op basis van deze openbare raadpleging(van 24 juli tot en met 2 oktober 2020),gerichte enquêtes en diepgaande interviews met de belangrijkste belanghebbenden van het eIDAS-ecosysteem heeft de Commissie beoordeeld in hoeverre het eIDAS-kader geschikt blijft voor het beoogde doel en de beoogde resultaten, resultaten en impact oplevert. Zij vergeleek de verwachte kosten en baten voor relevante groepen belanghebbenden die door verschillende beleidsopties worden getroffen, rekening houdend met de ervaring die is opgedaan met de toepassing, en met technologische, markt- en juridische ontwikkelingen.

Voordelen van eIDAS

De eIDAS-verordening biedt voordelen voor Europese bedrijven, burgers en overheidsdiensten. Raadpleeg de infographics hieronder om te onderzoeken hoe eIDAS u kan helpen.

Met eIDAS is de EU erin geslaagd om de juiste fundamenten en een duidelijk juridisch kader te leggen voor mensen, bedrijven en overheidsdiensten om veilig toegang te krijgen tot diensten en transacties online uit te voeren in slechts één klik. De invoering van eIDAS betekent immers meer veiligheid en meer gemak voor elke onlineactiviteit, zoals het indienen van belastingaangiften, het inschrijven bij een buitenlandse universiteit, het op afstand openen van een bankrekening, het opzetten van een bedrijf in een andere lidstaat, het authenticeren van internetbetalingen, het bieden van onlineaanbestedingen en meer.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Vertrouwensdiensten

De EU heeft regels ingevoerd om vertrouwensdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat onze onlineactiviteiten in de hele EU veilig zijn.

Zoek verder

Ontdek eIDAS

Profiteer van grensoverschrijdende zakelijke mogelijkheden om de efficiëntie en veiligheid van uw bedrijf te vergroten en de gebruikerservaring te verbeteren.

Meer informatie over eIDAS

Het kennis- en leerprogramma eIDAS biedt bedrijven informatie en bijstand over het gebruik van elektronische identificatie (eID) en vertrouwensdiensten.

eIDAS Observatorium

Het eIDAS-waarnemingscentrum is een groep belanghebbenden die kwesties in verband met de eIDAS-verordening bespreken en grensoverschrijdende vertrouwensdiensten en eID’s faciliteren.

Zie ook

Vertrouwenslijsten van de EU

De lidstaten zijn verplicht betrouwbare lijsten van gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten en de door hen verleende diensten op te stellen, bij te houden en te publiceren.

EU-vertrouwensmerk

Het EU-vertrouwensmerk vertelt gebruikers dat zij een bepaalde dienst online kunnen vertrouwen om hun online transacties op een veilige, gemakkelijke en veilige manier uit te voeren.