Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

eIDAS-verordening

eIDAS is een belangrijke factor voor veilige grensoverschrijdende transacties.

    Mensen die een computer op een vertrouwde manier gebruiken

De verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (eIDAS-verordening) is een mijlpaal in de richting van het creëren van een voorspelbare regelgevingsomgeving. De eIDAS-verordening zal bedrijven, burgers en overheden helpen veilige en naadloze elektronische interacties tot stand te brengen. 

De eIDAS-verordening:

  • zorgt ervoor dat mensen en bedrijven hun eigen nationale elektronische identificatiesystemen (eID’s) kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot openbare diensten die online beschikbaar zijn in andere EU-landen;
  • een Europese interne markt voor vertrouwensdiensten tot stand brengen door ervoor te zorgen dat zij grensoverschrijdend zullen werken en dezelfde juridische status hebben als hun traditionele papieren equivalenten.

Alleen door zekerheid te bieden over de rechtsgeldigheid van deze diensten zullen bedrijven en burgers op natuurlijke wijze gebruik maken van digitale interacties.

Herziening van het eIDAS-regelgevingskader

De Europese Commissie evalueert momenteel dit regelgevingskader en heeft van 24 juli tot en met 2 oktober 2020 een open raadpleging gehouden. Het doel van de raadpleging was feedback te verzamelen over aanjagers en belemmeringen voor de ontwikkeling en invoering van vertrouwensdiensten en eID in Europa. In de studie werd ook gekeken naar het effect van de opties voor het leveren van een digitale identiteit van de EU. 

De Commissie zal beoordelen in hoeverre het eIDAS-kader geschikt blijft voor het beoogde doel en de beoogde resultaten, resultaten en impact oplevert. De Commissie zal ook nagaan of het wenselijk is het toepassingsgebied van de verordening of de specifieke bepalingen ervan te wijzigen, rekening houdend met de met de toepassing opgedane ervaring, en met technologische, markt- en juridische ontwikkelingen.

Voordelen van eIDAS

De eIDAS-verordening biedt voordelen voor Europese bedrijven, burgers en overheidsdiensten. Raadpleeg onderstaande infographics om te onderzoeken hoe eIDAS u ten goede kan komen.

Met eIDAS is de EU erin geslaagd de juiste grondslagen en een duidelijk rechtskader vast te leggen voor mensen, bedrijven en overheidsdiensten om veilig toegang te krijgen tot diensten en online transacties uit te voeren in slechts één klik. De uitrol van eIDAS betekent immers een hogere veiligheid en meer gemak voor elke onlineactiviteit, zoals het indienen van belastingaangiften, het inschrijven aan een buitenlandse universiteit, het op afstand openen van een bankrekening, het opzetten van een bedrijf in een andere lidstaat, het verifiëren van internetbetalingen, het bieden aan online aanbestedingen, en meer.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Vertrouwensdiensten

De EU heeft regels ingevoerd om vertrouwensdiensten te versterken en ervoor te zorgen dat onze online-activiteit in de hele EU veilig is.

Zoek verder

Ontdek eIDAS

Profiteer van grensoverschrijdende zakelijke mogelijkheden om de efficiëntie en veiligheid van uw bedrijf te vergroten en de gebruikerservaring te verbeteren.

Meer informatie over eIDAS

Het eIDAS-kennis- en leerprogramma biedt informatie en bijstand aan bedrijven over het gebruik van elektronische identificatie (eID) en vertrouwensdiensten.

eIDAS Observatorium

Het eIDAS-waarnemingscentrum is een groep belanghebbenden die kwesties in verband met de eIDAS-verordening bespreken en grensoverschrijdende vertrouwensdiensten en eID’s faciliteren.

Zie ook

EU-vertrouwensmerk

Het EU-vertrouwensmerk vertelt gebruikers dat zij een bepaalde dienst online kunnen vertrouwen om hun online transacties op een veilige, gemakkelijke en veilige manier uit te voeren.