Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eIDAS-forordningen

eIDAS er en vigtig katalysator for sikre grænseoverskridende transaktioner.

    Mennesker, der bruger en computer på en pålidelig måde

Forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS-forordningen) er en milepæl i retning af at skabe forudsigelige lovgivningsmæssige rammer. EIDAS-forordningen vil hjælpe virksomheder, borgere og offentlige myndigheder med at gennemføre sikker og problemfri elektronisk interaktion. 

EIDAS-forordningen:

  • sikrer, at borgere og virksomheder kan bruge deres egne nationale elektroniske identifikationsordninger (eID'er) til at få adgang til offentlige tjenester, der er tilgængelige online i andre EU-lande;
  • skaber et europæisk indre marked for tillidstjenester ved at sikre, at de arbejder på tværs af grænserne og har samme juridiske status som deres traditionelle papirbaserede ækvivalenter.

Kun ved at skabe sikkerhed for disse tjenesters juridiske gyldighed vil virksomheder og borgere naturligvis anvende digitale interaktioner.

Revision af den lovgivningsmæssige ramme for eIDAS

Europa-Kommissionen er i øjeblikket ved at evaluere denne lovgivningsmæssige ramme og gennemførte en åben høring fra den 24. juli til den 2. oktober 2020. Formålet med høringen var at indsamle feedback om drivkræfter og hindringer for udvikling og udbredelse af tillidstjenester og eID i Europa. Undersøgelsen overvejede også virkningen af mulighederne for at skabe en digital EU-identitet. 

Kommissionen vil vurdere, i hvilket omfang eIDAS-rammen fortsat er egnet til formålet og levere de ønskede resultater, resultater og virkninger. Kommissionen vil også overveje, om det er hensigtsmæssigt at ændre forordningens anvendelsesområde eller dens specifikke bestemmelser under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen og den teknologiske, markedsmæssige og retlige udvikling.

Fordele ved eIDAS

EIDAS-forordningen giver europæiske virksomheder, borgere og offentlige tjenester fordele. Se infografik nedenfor for at undersøge, hvordan eIDAS kan gavne dig.

Med eIDAS har EU formået at fastlægge de rette fundamenter og en klar retlig ramme for personer, virksomheder og offentlige forvaltninger, så de kan få sikker adgang til tjenester og foretage transaktioner online med et enkelt klik. Udrulning af eIDAS betyder faktisk højere sikkerhed og mere bekvemmelighed for enhver onlineaktivitet såsom indgivelse af selvangivelser, indskrivning på et udenlandsk universitet, fjernåbning af en bankkonto, etablering af en virksomhed i en anden medlemsstat, autentificering for internetbetalinger, bud på online-udbud osv.

Related Content

Big Picture

Tillidstjenester

EU har indført regler for at styrke tillidstjenester og sikre, at vores onlineaktiviteter er sikre i hele EU.

Dig deeper

Opdag eIDAS

Udnyt de grænseoverskridende forretningsmuligheder for at øge effektiviteten og sikkerheden i din virksomhed og forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om eIDAS

EIDAS-videns- og læringsprogrammet giver oplysninger og bistand til virksomheder om brugen af elektronisk identifikation (eID) og tillidstjenester.

eIDAS-observatoriet

EIDAS-observatoriet er en gruppe interessenter, der drøfter spørgsmål vedrørende eIDAS-forordningen og letter grænseoverskridende tillidstjenester og eID.

See Also

EU-tillidslister

Medlemsstaterne har pligt til at oprette, vedligeholde og offentliggøre positivlister over kvalificerede tillidstjenesteydere og de tjenester, som de leverer.

EU's tillidsmærke

EU-tillidsmærket fortæller brugerne, at de kan stole på, at en bestemt tjeneste online kan udføre deres onlinetransaktioner på en sikker, bekvem og sikker måde.