Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

az eIDAS-rendelet

Az eIDAS-rendelet a digitális személyazonosságra és hitelesítésre vonatkozó keret létrehozásával megkönnyíti a biztonságos, határokon átnyúló ügyleteket. Célja az elektronikus interakciókba vetett bizalom megteremtése és a zökkenőmentes digitális szolgáltatások előmozdítása az EU-ban.

    A számítógépet megbízható módon használó emberek

Az elektronikus azonosításról és a bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet mérföldkő volt a kiszámítható szabályozási környezet megteremtése felé. Elsődleges célja az volt, hogy megerősítse a határokon átnyúló elektronikus tranzakciókba vetett bizalmat, ugyanakkor fokozza az online szolgáltatások és az e-kereskedelmi platformok hatékonyságát. Ez a rendelet kifejezetten az elektronikus azonosítást (eID) és a bizalmi szolgáltatókat célozza meg azzal a céllal, hogy felszámolja azokat a meglévő akadályokat, amelyek akadályozzák a bizalmi szolgáltatások zökkenőmentes használatát és az e-azonosító használatát az uniós tagállamokban.

Az eIDAS-rendeletegyik kulcsfontosságú eleme az uniós országok által kibocsátott elektronikus azonosítók kölcsönös elismerésének létrehozása volt, feltéve, hogy azok megfelelnek a meghatározott szabályozási kritériumoknak, és erről megfelelően értesítették a Bizottságot. Ez az elismerés lehetővé teszi a biztonságos elektronikus tranzakciókat azáltal, hogy biztosítja, hogy az egyik tagállamban kibocsátott e-személyazonosító igazolvány érvényes és elismerhető legyen az összes többi tagállamban. Nevezetesen, a kölcsönös elismerés kötelezővé válik a bizonyos megbízhatósági szinteket elérő elektronikus azonosítók esetében, ezáltal egyszerűsítve a határokon átnyúló interakciókat és erősítve az online szolgáltatásokba vetett bizalmat.

Az eIDAS-rendelet előírja a nemzeti elektronikus azonosítási rendszerek interoperabilitását az uniós tagállamok között. Ehhez olyan technológiasemleges keret kidolgozására van szükség, amely nem részesít előnyben semmilyen konkrét technikai megoldást az e-ID bevezetéséhez. Eljárási és technikai szabványokat dolgoztak ki az uniós országok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében, amelyek célja az elektronikus azonosítási adatok zökkenőmentes cseréjének biztosítása és a koherens digitális ökoszisztéma előmozdítása Unió-szerte.

Ugyanakkor az eIDAS egyenlő versenyfeltételeket teremtett számos megbízható szolgáltatás számára, amelyek a mai digitális értékláncokban nélkülözhetetlenné váltak: Elektronikus regisztrált kézbesítési szolgáltatások (ERDS). Ezek biztosítják az elektronikus üzenetek, adatok vagy dokumentumok biztonságos és megbízható kézbesítését, és bizonyítékot szolgáltatnak a küldés, a fogadás és a tartalom sértetlenségének időpontjára.

A természetes személyek elektronikus aláíráshoz és kifejezett hozzájáruláshoz is használhatják a tanúsítványokat. Az elektronikus bélyegzőkhöz hasonlóan ezek a tanúsítványok az adatok sértetlenségének és eredetének ellenőrzésére szolgálnak, és automatizált tranzakciókhoz használhatók. Emellett az elektronikus időbélyegzés megbízható időbélyegeket biztosít, amelyek előnyösek lehetnek jogi célokra, archiválásra és az adatok integritásának fenntartására. A weboldal hitelesítési tanúsítványai tovább ellenőrzik a webhelyek eredetét, és biztosítják a biztonságos kommunikációt a böngésző és a weboldal között.

A „minősített” bizalmi szolgáltatások fogalmát az eIDAS-rendelet is bevezeti. Ezeknek a szolgáltatásoknak meg kell felelniük a jogi követelményeknek, és el kell ismerniük őket az uniós tagállamokban. 2021-ben a Bizottság új minősített bizalmi szolgáltatásokat javasolt az elektronikus archiváláshoz, az elektronikusfőkönyvekhez, valamint a távoli aláírások és bélyegzők kezeléséhez. Ezzel párhuzamosan az eIDAS létrehozta e minősített bizalmi szolgáltatások európai belső piacát, biztosítva, hogy azok zökkenőmentesen működjenek határokon átnyúlóan, és ugyanolyan jogállással rendelkezzenek, mint a hagyományos papíralapú egyenértékeik.

Az eIDAS-rendelettel összhangban a Bizottság számos intézkedést fogadott el az elektronikus azonosításra és bizalmi szolgáltatásokravonatkozó eljárási szabályok,műszaki előírásokés működési követelményekmeghatározása érdekében. Ezek magukban foglaljákaz uniós bizalmi jelre vonatkozó előírásokat, azelektronikus azonosítási eszközök megbízhatósági szintjére vonatkozóműszaki követelményeket,a megbízható szolgáltatók listáinakformátumát és az elektronikus azonosítási rendszerekbejelentésére szolgáló eljárásokat. Az ilyen átfogó iránymutatások fontos szerepet játszanak az EU-n belüli különböző nemzeti eID-rendszerek harmonizációjának és interoperabilitásának előmozdításában.

Az eIDAS előnyei

Az eIDAS révén az EU-nak sikerült lefektetnie a megfelelő alapokat és egyértelmű jogi keretet az emberek, a vállalatok és a közigazgatási szervek számára ahhoz, hogy biztonságosan hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz és online tranzakciókat hajtsanak végre. Az eIDAS bevezetése ugyanis nagyobb biztonságot és nagyobb kényelmet jelent minden olyan online tevékenység számára, mint az adóbevallások benyújtása, külföldi egyetemre való beiratkozás, vállalkozás létesítése egy másik tagállamban, online ajánlattételi felhívások benyújtása. A jövőben a felhasználás kiterjed az internetes fizetések hitelesítésére és a bankszámlák távoli megnyitására.

azeIDAS előnyökkel jár az európai vállalkozások, polgárok és kormányzati szolgálatok számára. Töltse le az alábbi infografikákat, hogy megtudja, az eIDAS hogyan segíthet Önnek.

Az eIDAS-rendelet felülvizsgálata

Az eIDAS-keret előnyeiellenére kihívásokkal kellett szembenéznie, ideértve a tagállamok közötti eltéréseket a nemzeti elektronikus azonosítási rendszerek fejlesztése és interoperabilitása terén. 2020 júliusában a Bizottság konzultációtindított, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az elektronikus azonosítási bizalmi szolgáltatások Unión belüli fejlesztését és elterjedését gátló tényezőkről és akadályokról.

A konzultáció eredményei közé tartoznak a különböző érdekelt felek, például a vállalkozások, a tudományos intézmények, a hatóságok és a szövetségek. Olyan témákkal foglalkoztak, mint a digitális identitás jellege, a többszörös digitális személyazonosság szükségessége, a digitális azonosítás alkalmazásának a magánszektorra való kiterjesztése, az eIDAS-keret javítása, a tanúsítások és a biztonsági követelmények harmonizálása, a megbízható digitális személyazonosságokra vonatkozó határokon átnyúló keretek bővítése, valamint az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos jogharmonizációs kérdések kezelése. Összességében az érdekelt felek támogatták azokat az intézkedéseket, amelyek Európa-szerte javítják a digitális személyazonosságok hatékonyságát, hozzáférhetőségét és megbízhatóságát.

E hiányosságok kezelése érdekében a Bizottság 2021-ben újrendeletre tett javaslatotaz európai digitális személyazonosság keretének létrehozásáról és az eIDAS-rendelet módosításáról.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Bizalmi szolgáltatások

Az EU szabályokat vezetett be a bizalmi szolgáltatások megerősítésére és annak biztosítására, hogy online tevékenységünk Unió-szerte biztonságos legyen.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Fedezze fel az eIDAS-t

Használja ki a határokon átnyúló üzleti lehetőségeket, hogy növelje vállalkozása hatékonyságát és biztonságát, és javítsa a felhasználói élményt.

Ismerje meg az eIDAS-t

Az eIDAS tudás- és tanulási program tájékoztatást és segítséget nyújt a vállalkozások számára az elektronikus azonosítás (eID) és a bizalmi szolgáltatások használatával kapcsolatban.

eIDAS Obszervatórium

Az eIDAS Megfigyelőközpont olyan érdekelt felek csoportja, amelyek megvitatják az eIDAS-rendelettel kapcsolatos kérdéseket, és megkönnyítik a határokon átnyúló bizalmi szolgáltatásokat és az eID-t.

Lásd még

Megbízható uniós listák

A tagállamok kötelesek létrehozni, fenntartani és közzétenni a minősített megbízható szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások megbízható listáját.

Az EU bizalmi jegye

Az uniós bizalmi jel azt mondja a felhasználóknak, hogy megbízhatnak egy bizonyos online szolgáltatásban, hogy biztonságos, kényelmes és biztonságos módon hajtsák végre online tranzakcióikat.