Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eIDAS-asetus

eIDAS on keskeinen turvallisten rajatylittävien liiketoimien mahdollistaja.

    Ihmiset, jotka käyttävät tietokonetta luotettavalla tavalla

Asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (eIDAS-asetus) on virstanpylväs ennakoitavan sääntely-ympäristön luomisessa. EIDAS-asetus auttaa yrityksiä, kansalaisia ja viranomaisia tekemään turvallista ja saumatonta sähköistä vuorovaikutusta. 

EIDAS-asetus:

  • varmistaa, että ihmiset ja yritykset voivat käyttää omia kansallisia sähköisen tunnistamisen järjestelmiään käyttääkseen julkisia palveluja, jotka ovat saatavilla muissa EU-maissa.
  • luo luottamuspalvelujen eurooppalaiset sisämarkkinat varmistamalla, että ne toimivat yli rajojen ja että niillä on sama oikeudellinen asema kuin niiden perinteiset paperipohjaiset vastineet.

Yritykset ja kansalaiset käyttävät digitaalista vuorovaikutusta luonnollisesti vain tarjoamalla varmuutta näiden palvelujen oikeudellisesta pätevyydestä.

EIDAS-sääntelykehyksen tarkistaminen

Euroopan komissio arvioi parhaillaan tätä sääntelykehystä ja järjesti avoimen kuulemisen 24. heinäkuuta – 2. lokakuuta 2020. Kuulemisen tavoitteena oli kerätä palautetta luottamuspalvelujen ja sähköisen tunnistamisen kehittämisen ja käyttöönoton tekijöistä ja esteistä Euroopassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös EU:n digitaalisen identiteetin toteuttamista koskevien vaihtoehtojen vaikutusta. 

Komissio arvioi, missä määrin eIDAS-kehys on edelleen tarkoituksenmukainen ja tuottaa tavoiteltuja tuloksia, tuloksia ja vaikutuksia. Komissio harkitsee myös, onko aiheellista muuttaa asetuksen tai sen erityissäännösten soveltamisalaa ottaen huomioon soveltamisesta saadut kokemukset sekä teknologian, markkinoiden ja lainsäädännön kehitys.

EIDASin hyödyt

EIDAS-asetus hyödyttää eurooppalaisia yrityksiä, kansalaisia ja julkishallinnon palveluja. Katso alla olevista infograafeista, miten eIDAS voi hyödyttää sinua.

EIDASin avulla EU on onnistunut luomaan oikean perustan ja selkeän oikeudellisen kehyksen, jonka avulla ihmiset, yritykset ja julkishallinnot voivat turvallisesti käyttää palveluja ja suorittaa liiketoimia verkossa yhdellä napsautuksella. EIDAS-järjestelmän käyttöönotto merkitsee itse asiassa suurempaa turvallisuutta ja käyttömukavuutta kaikessa verkossa tapahtuvassa toiminnassa, kuten veroilmoitusten tekemisessä, ulkomaisessa yliopistossa ilmoittautumisessa, pankkitilin avaamisessa etänä, yrityksen perustamisessa toiseen jäsenvaltioon, internetmaksujen todennuksessa, verkkotarjousten tekemisessä jne.

Related Content

Big Picture

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että verkkotoimintamme on turvallista kaikkialla.

Dig deeper

Löydä eIDAS

Hyödynnä rajat ylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia parantaaksesi yrityksesi tehokkuutta ja turvallisuutta sekä parantaaksesi käyttäjäkokemusta.

Lue lisää eIDASista

EIDAS-tieto- ja oppimisohjelma tarjoaa yrityksille tietoa ja apua sähköisen tunnistamisen (eID) ja luottamuspalvelujen käytöstä.

EIDASin observatorio

EIDASin seurantakeskus on sidosryhmien ryhmä, joka keskustelee eIDAS-sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä ja helpottaa rajatylittäviä luottamuspalveluja ja sähköistä tunnistamista.

See Also

EU:n luotettavat luettelot

Jäsenvaltioilla on velvollisuus laatia, ylläpitää ja julkaista luotettavia luetteloita hyväksytyistä luottamuspalvelujen tarjoajista ja niiden tarjoamista palveluista.

EU:n luottamusmerkki

EU-luottamusmerkki kertoo käyttäjille, että he voivat luottaa tiettyyn verkkopalveluun, joka suorittaa verkkotapahtumansa turvallisella, kätevällä ja turvallisella tavalla.