Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eIDAS regula

eIDAS ir galvenais faktors, kas veicina drošus pārrobežu darījumus.

    Cilvēki, kas izmanto datoru uzticamā veidā

Regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS regula) ir pagrieziena punkts ceļā uz prognozējamas normatīvās vides izveidi. EIDAS regula palīdz uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskajām iestādēm veikt drošu un netraucētu elektronisko mijiedarbību. 

EIDAS regula:

  • nodrošina, ka cilvēki un uzņēmumi var izmantot savas valsts elektroniskās identifikācijas shēmas (eID), lai piekļūtu publiskiem pakalpojumiem, kas pieejami tiešsaistē citās ES valstīs;
  • izveido Eiropas uzticamības pakalpojumu iekšējo tirgu, nodrošinot, ka tie darbosies pāri robežām un tiem būs tāds pats juridiskais statuss kā tradicionāliem papīra ekvivalentiem.

Tikai nodrošinot noteiktību par šo pakalpojumu juridisko derīgumu, uzņēmumi un iedzīvotāji dabiski izmantos digitālo mijiedarbību.

EIDAS tiesiskā regulējuma pārskatīšana

EiropasKomisija ir izvērtējusi spēkā esošo tiesisko regulējumu, uzsākot atklātu apspriešanos). Apspriešanas mērķis bija apkopot atsauksmes par uzticamības pakalpojumu un e-ID izstrādes un ieviešanas virzītājspēkiem un šķēršļiem Eiropā.

Pamatojoties uz šo atklāto sabiedrisko apspriešanu ( no2020. gada 24. jūlija līdz 2. oktobrim), mērķorientētām aptaujām un padziļinātām intervijām, kurās iesaistītas galvenās eIDAS ekosistēmas ieinteresētās personas, Komisija novērtēja, cik lielā mērā eIDAS satvars joprojām atbilst paredzētajam mērķim, nodrošinot plānotos rezultātus, rezultātus un ietekmi. Tajā tika salīdzinātas izmaksas un ieguvumi, kas gaidāmi attiecīgajām ieinteresēto personu grupām, kuras skar dažādi politikas risinājumi, ņemot vērā piemērošanā gūto pieredzi un tehnoloģiju, tirgus un juridisko attīstību.

EIDAS priekšrocības

EIDAS regula sniedz labumu Eiropas uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valsts dienestiem. Skatiet zemāk esošās infografikas, lai izpētītu, kā eIDAS var jums dot labumu.

Ar eIDAS ES ir izdevies izveidot pareizos pamatus un skaidru tiesisko regulējumu, lai cilvēki, uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes varētu droši piekļūt pakalpojumiem un veikt darījumus tiešsaistē tikai ar vienu klikšķi. EIDAS ieviešana patiešām nozīmē lielāku drošību un lielāku ērtību jebkurai tiešsaistes darbībai, piemēram, nodokļu deklarāciju iesniegšanai, uzņemšanai ārvalstu universitātē, bankas konta atvēršanai attālināti, uzņēmuma izveidei citā dalībvalstī, interneta maksājumu autentifikācijai, konkursa izsludināšanai tiešsaistē u. c.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Rociet dziļāk!

Atklājiet eIDAS

Izmantojiet pārrobežu uzņēmējdarbības iespējas, lai palielinātu sava uzņēmuma efektivitāti un drošību un uzlabotu lietotāju pieredzi.

Uzziniet par eIDAS

EIDAS zināšanu un mācību programma sniedz informāciju un palīdzību uzņēmumiem par elektroniskās identifikācijas (eID) un uzticamības pakalpojumu izmantošanu.

eIDAS observatorija

EIDAS observatorija ir ieinteresēto personu grupa, kas apspriež jautājumus saistībā ar eIDAS regulu un atvieglo pārrobežu uzticamības pakalpojumus un eID.

Skatīt arī

ES uzticamie saraksti

Dalībvalstīm ir pienākums izveidot, uzturēt un publicēt kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzticamības sarakstus.

ES uzticamības zīme

ES uzticamības zīme informē lietotājus, ka viņi var uzticēties noteiktam pakalpojumam tiešsaistē, lai veiktu savus tiešsaistes darījumus drošā, ērtā un drošā veidā.