Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eIDAS regula

eIDAS ir galvenais veicinātājs drošiem pārrobežu darījumiem.

    Cilvēki, kas izmanto datoru uzticamā veidā

Regula par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS regula) ir pagrieziena punkts paredzamas normatīvās vides izveidē. EIDAS regula palīdzēs uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskajām iestādēm veikt drošu un netraucētu elektronisku mijiedarbību. 

EIDAS regula:

  • nodrošina, ka cilvēki un uzņēmumi var izmantot savas valsts elektroniskās identifikācijas shēmas (eID), lai piekļūtu publiskajiem pakalpojumiem, kas pieejami tiešsaistē citās ES valstīs;
  • izveido Eiropas iekšējo tirgu uzticamības pakalpojumiem, nodrošinot, ka tie darbosies pāri robežām un ka tiem ir tāds pats juridiskais statuss kā tradicionālajiem papīra ekvivalentiem.

Tikai nodrošinot noteiktību par šo pakalpojumu juridisko derīgumu, uzņēmumi un iedzīvotāji izmantos digitālo mijiedarbību dabiski.

EIDAS tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Eiropas Komisija pašlaik izvērtē šo tiesisko regulējumu un no 2020. gada 24. jūlija līdz 2. oktobrim rīkoja atklātu apspriešanos. Apspriešanas mērķis bija apkopot atsauksmes par uzticamības pakalpojumu un eID izstrādes un ieviešanas virzītājspēkiem un šķēršļiem Eiropā. Pētījumā tika aplūkota arī ES digitālās identitātes nodrošināšanas iespēju ietekme. 

Komisija izvērtēs, cik lielā mērā eIDAS sistēma joprojām atbilst paredzētajam mērķim, nodrošinot plānotos rezultātus, rezultātus un ietekmi. Komisija arī apsvērs, vai ir lietderīgi grozīt regulas darbības jomu vai tās īpašos noteikumus, ņemot vērā piemērošanā gūto pieredzi un tehnoloģiju, tirgus un tiesību aktu attīstību.

EIDAS priekšrocības

EIDAS regula sniedz labumu Eiropas uzņēmumiem, iedzīvotājiem un valdības dienestiem. Skatiet zemāk esošās infografikas, lai izpētītu, kā eIDAS var gūt labumu no jums.

Ar eIDAS ES ir izdevies izveidot pareizos pamatus un skaidru tiesisko regulējumu, lai cilvēki, uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes varētu droši piekļūt pakalpojumiem un veikt darījumus tiešsaistē tikai ar vienu klikšķi. Patiešām, eIDAS ieviešana nozīmē lielāku drošību un lielāku ērtību jebkurai tiešsaistes darbībai, piemēram, nodokļu deklarāciju iesniegšanai, uzņemšanai ārvalstu universitātē, attālinātai bankas konta atvēršanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai citā dalībvalstī, interneta maksājumu autentifikācijai, konkursam tiešsaistē un daudz ko citu.

Related Content

Big Picture

Uzticamības pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu, ka mūsu tiešsaistes darbība ir droša visā ES.

Dig deeper

Atklājiet eIDAS

Izmantojiet pārrobežu uzņēmējdarbības iespējas, lai palielinātu sava uzņēmuma efektivitāti un drošību un uzlabotu lietotāju pieredzi.

Uzziniet par eIDAS

EIDAS zināšanu un mācību programma sniedz informāciju un palīdzību uzņēmumiem saistībā ar elektroniskās identifikācijas (eID) un uzticamības pakalpojumu izmantošanu.

eIDAS observatorija

EIDAS observatorija ir ieinteresēto personu grupa, kas apspriež jautājumus saistībā ar eIDAS regulu un atvieglo pārrobežu uzticamības pakalpojumus un eID.

See Also

ES uzticamie saraksti

Dalībvalstīm ir pienākums izveidot, uzturēt un publicēt kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzticamības sarakstus.

ES uzticamības zīme

ES uzticamības zīme informē lietotājus, ka viņi var uzticēties noteiktam pakalpojumam tiešsaistē, lai veiktu savus tiešsaistes darījumus drošā, ērtā un drošā veidā.