Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

    Συσκευές συνδεδεμένες σε κεντρικό κόλπο που αντιπροσωπεύουν το διαδίκτυο των tings

©image by hernan4429 -Getty Images/iStock

Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα μαζικά δεδομένα, το Internet of Things (IoT) βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούνται και να τροφοδοτούνται για να υποκινούν μια ενέργεια, να αποκτούν γνώσεις ή να ανταποκρίνονται σε ένα άλλο συνδεδεμένο αντικείμενο εκατοντάδες μίλια μακριά. Με την επεξεργασία να κινείται στα άκρα, μπορούμε να αποφύγουμε το περιττό κόστος επικοινωνίας και αποθήκευσης, εφαρμόζοντας τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό προτύπων δεδομένων που έχουν αντίκτυπο στις φυσικές διαδικασίες ή τις επιχειρήσεις.

Από το διάγραμμα νέφους στην άκρη: φέρνοντας τους πόρους πιο κοντά στα δεδομένα

Σχήμα 1: Cloud-Edge-IoT Ορχήστρα

Λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική ανάπτυξη των συνδεδεμένων συσκευών και συστημάτων, η επεξεργασία δεδομένων και η ανάλυση δεδομένων γίνονται η κινητήρια δύναμη για την ψηφιοποίηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μας. Με τις συσκευές να γίνονται όλο και πιο έξυπνες στη συλλογή δεδομένων, την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφοριών και την ενεργοποίηση ενεργειών σε πραγματικό χρόνο, το IoT βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενσωματώνοντας συσκευές, δεδομένα, υπολογιστική ισχύ και συνδεσιμότητα.

Το μέλλον του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Το IoT δημιουργεί έξυπνα περιβάλλοντα με ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας. Η ανάπτυξη περισσότερων από 41 δισεκατομμυρίων συσκευών IoT αναμένεται μέχρι το 2025 (International Data Corporation). Αυτό θα οδηγήσει σε μια εκθετική αύξηση των δεδομένων και θα ωθήσει τις υπολογιστικές λειτουργίες και την ανάλυση δεδομένων στην άκρη.

Το Edge computing βασίζεται σε μια τεχνολογία πολλαπλών στρώσεων που επιτρέπει τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών IoT. Αποτελεί τη λογική εξέλιξη του κυρίαρχου μοντέλου υπολογιστικού νέφους, αποφεύγοντας τη μεταφορά κρίσιμων για την αποστολή δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, υποστηρίζοντας την ανθεκτικότητα, τις λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο και την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την προστασία. Ταυτόχρονα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα άνθρακα. Στον υπολογιστή ακρών, η επεξεργασία κινείται από ένα κεντρικό σημείο, πιο κοντά (ή ακόμα και μέσα) στην ίδια τη συσκευή IoT: η «άκρη» ή η περιφέρεια ενός δικτύου.

Η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του διαδικτύου των πραγμάτων θα χρειαστούν ισχυρή υπολογιστική ικανότητα στην άκρη προκειμένου να υποστηριχθεί η ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης στα μελλοντικά συστήματα ΤΠΕ. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός υπολογιστικού συνεχούς — από σμήνη συσκευών μακρινών άκρων έως το υπολογιστικό νέφος — και περιλαμβάνει την κατασκευή έξυπνων πλατφορμών με γνώμονα βασικούς Ευρωπαίους παράγοντες.

Η στρατηγική της Ευρώπης για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το έργο Next Generation Internet of Things (NGIoT) πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2020 εργαστήριο με θέμα Cloud-to-Edge-to-IoT, το οποίο εξέτασε τις τεχνολογικές προκλήσεις και τον ανταγωνιστικό αντίκτυπο για τους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς υπό το πρίσμα του ρόλου τους σε μια οικονομία δεδομένων.

Τον Μάρτιο του 2021, το εργαστήριο της Επιτροπής για τις συνομιλίες πυρασφάλειας κινητοποίησε μικρό αριθμό ενδιαφερόμενων μερών εμπειρογνωμόνων από τομείς όπως η αεροδιαστημική, η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα κατασκευαστικά μηχανήματα, ο οικιακός και ο βιομηχανικός αυτοματισμός, με στόχο τον σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και την υπολογιστική αιχμής, με παράθυρο αγοράς άνω των 5 ετών.

Επιτεύχθηκε γενική συναίνεση, ακόμη και μεταξύ των ανταγωνιστών, σχετικά με την ανάγκη για αξιόπιστες πλατφόρμες πληροφορικής IoT και edge computing και μηχανισμούς ενορχήστρωσης για την υποστήριξη του επόμενου σταδίου της ψηφιοποίησης. Οι βιομηχανικοί φορείς χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παράσχει στήριξη Ε & Κ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», γεφυρώνοντας τις κοινές επιχειρήσεις σχετικά με βασικές ψηφιακές τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες· η εταιρική σχέση για την ΤΝ, τα δεδομένα και τη ρομποτική· και πρωτοβουλίες προσανατολισμένες στην υιοθέτηση σε τομεακούς χώρους δεδομένων και ομοσπονδίες υπολογιστικού νέφους.

Τον Απρίλιο του 2021, σε συνέχεια της συζήτησης πυρόσβεσης, το φόρουμ στρατηγικής NGIoT & Edge για την υπολογιστική — που συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή με το έργο ΕΕ-IoT — συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες σε θέματα τεχνολογίας από διάφορους ψηφιακούς και κάθετους τομείς για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις μελλοντικές ευκαιρίες.

Το φόρουμ καθιέρωσε επίσης ένα κοινό στρατηγικό όραμα για το IoT επόμενης γενιάς και την (μακρινή) υπεράκτια υπολογιστική στην Ευρώπη. Καλωσόρισε περισσότερους από 30 ομιλητές και 300 συμμετέχοντες σε 14 συνόδους ολομέλειας σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις συμμαχίες του συστήματος, τις πλατφόρμες ενσωμάτωσης, την αξιοπιστία και τις οραματικές έννοιες, πυροδοτώντας διορατικές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: Μετά την επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεισφέρει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ στην Ε & Κ στο πλαίσιο των προσκλήσεων 2021-22 με θέμα «Παγκόσμιες κορυφαίες τεχνολογίες δεδομένων και υπολογιστών: Από το Cloud στο Edge έως το IoT για τα ευρωπαϊκά δεδομένα», υποστηρίζοντας την τάση προς τα άκρα με την ανάπτυξη και την ανάπτυξη υπολογιστικών στοιχείων, συστημάτων και πλατφορμών επόμενης γενιάς. Αυτό θα επιτρέψει τη μετάβαση σε μια υπολογιστική συνέχεια με ισχυρές ικανότητες στο απώτατο άκρο με ενεργειακά αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο.

Στο πλαίσιο της ομάδας 4 «Προορισμός 3» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η Επιτροπή επέλεξε μια ομάδα έργων σχετικά με την επόμενη γενιά μεταλειτουργικών συστημάτων για την παροχή αξίας σε βασικές βιομηχανικές και κοινωνικές εφαρμογές, όπως τα κτίρια, η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία και η ενέργεια, τα οποία θα απαιτήσουν περισσότερη υπολογιστική ισχύ στα επόμενα έτη. Η λήψη 64 εκατ. ευρώ από ενωσιακή χρηματοδότηση και με στόχο την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του διαδικτύου των πραγμάτων και των παρυφών, 6 δράσεις έρευνας και καινοτομίας — ICOS ,Fluidos, NEMO, νεφελώδης, Aeros και NEPHELE και 3 δράσεις συντονισμού και στήριξης — OpenContinuum, Unlock-CEI και HiPEAC θα στηρίξουν την ανάδυση ενός τέτοιου ανοικτού οικοσυστήματος μέσω της δημοσίευσης ανοικτών προσκλήσεων για τη νέα διαδικτυακή πύλη eucloudedgeiot.eu, ιδίως για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η ομάδα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια τηςσυνόδου «Μελλοντικές ευρωπαϊκές πλατφόρμες για το διαδίκτυο των πραγμάτων και τηνάκρη» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας IoT τον Ιούνιο του 2022 στο Δουβλίνο και θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, με την έναρξη λειτουργίας των Unlock-CEI και HiPEAC την 1η Ιουνίου και την 1η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Σε άλλους τομείς του προγράμματος, όπως το Cluster 2: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, το IoT αντιμετωπίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για παράδειγμα, η βιομηχανική ψηφιοποίηση παρουσιάζει ευκαιρίες για παρακολούθηση εξ αποστάσεως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδάτων, βελτιστοποιώντας τον τρόπο χρήσης της ενέργειας και των φυσικών πόρων και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται υπεύθυνες δραστηριότητες στους προαναφερόμενους κάθετους τομείς.

Ψηφιακή Ευρώπη: Εκτός από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) της Επιτροπής θα φέρει δεδομένα και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένωνσε διάφορους κάθετους τομείς, όπως η γεωργία, η κινητικότητα και η ενέργεια, που θα συμπληρώνονται από αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές υπολογιστικού νέφους. Τον Απρίλιο του 2021, το έργο Ανοικτή ΔΕΗ δημοσίευσε έγγραφο θέσης στο οποίο υπογραμμίζεται η σημασία των εν λόγω χώρων δεδομένων για τη δημιουργία μιας μελλοντικής οικονομίας δεδομένων μέσω της ανταλλαγής κρατικών δεδομένων, όχι μόνο εντός των τομέων αλλά και σε όλους τους τομείς.

Η ψηφιακή τεχνολογία θα ενισχύσει επίσης τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ (TEF) σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η κινητικότητα, και θα επιδοτήσει τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση των ΜΜΕ και να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην ψηφιακή εποχή.

Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες βασίζονται στις επιτυχίες του προγράμματος «Ορίζων 2020». Ο τομέας της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (DEI) δίνει προτεραιότητα στην οικοδόμηση οικοσυστήματος, τη διαλειτουργικότητα των πλατφορμών, την ενοποίηση της τεχνολογίας, την τυποποίηση και την επικύρωση μέσω πιλοτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και TEF. Επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς τομείς: γεωργία, ενέργεια, μεταποίηση, κινητικότητα, υγειονομική περίθαλψη και έξυπνες κοινότητες.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη βιομηχανικών πλατφορμών IoT, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών σε πραγματικές εφαρμογές, διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Συμπληρώνοντας διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής, η Επιτροπή διέθεσε περίπου 400 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» για προσπάθειες για την ανάπτυξη πλατφορμών και την πιλοτική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του τομέα εστίασης της ΔΕΗ. Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή πρόκειται να τερματιστούν, ενώ άλλα μόλις ξεκινούν και θα συνεχίσουν να τρέχουν μέχρι το 2023.

Συνεργασία μεταξύ τομέων

Η συμμαχία για την καινοτομία στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων και της υπολογιστικής αιχμής (AIOTI) δρομολογήθηκε από την Επιτροπή για τη στήριξη της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος IoT με γνώμονα τη βιομηχανία. Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του οικοσυστήματος, μια μελέτη τον Ιούνιο του 2019 διερεύνησε το τοπίο των φυσικών και εικονικών συνεργατικών σχηματισμών των επιχειρήσεων, των ερευνητικών οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας που εργάζονται για την ανάπτυξη και την εξάπλωση στην αγορά τεχνολογιών και εφαρμογών του διαδικτύου των πραγμάτων.

Η Advanced Research & Technology for Embedded Intelligent Systems Industry Association (ARTEMIS-IA) εκπροσωπεί μέλη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Κοινής Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Συστατικών και Συστημάτων για την Ευρωπαϊκή Ηγεσία (ECSEL-JU). Η ARTEMIS-IA προωθεί τα συμφέροντα έρευνας και καινοτομίας των μελών της στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των συμμετεχόντων κρατών μελών.

 

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας κυβερνοανθεκτικότητάς τους και την προώθηση ενός ασφαλούς παγκόσμιου κυβερνοχώρου.

DIGIBYTE |
Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατάσταση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής και των ανοιχτών χυτηρίων της ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για «πρωτοποριακές» εγκαταστάσεις για να ζητήσει το καθεστώς ολοκληρωμένης εγκατάστασης παραγωγής και/ή ανοιχτού χυτηρίου της ΕΕ, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα.

REPORT / STUDY |
Μελέτη για τα αξιόπιστα ηλεκτρονικά

Η παρούσα μελέτη παρέχει επισκόπηση των απαιτήσεων, των τεχνολογιών και των πρωτοβουλιών για πιο αξιόπιστα ηλεκτρονικά είδη.

PRESS RELEASE |
Η ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα τίθεται σε ισχύ, θεσπίζοντας νέους κανόνες για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων που παράγονται στην ΕΕ σε όλους τους οικονομικούς τομείς και θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων, ιδίως βιομηχανικών δεδομένων.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με τη βιομηχανία, τις οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση του δυναμικού του Διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας σε έξυπνες πόλεις και αγροτικές έξυπνες κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει καθιερώσει πολυάριθμα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας (LSP) για να συμβάλει στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Βλ. επίσης

Επενδύοντας στο σύννεφο, την άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το πρόγραμμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή δεκαετία θέτει τους στόχους μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έναν στόχο 10,000 κλιματικά ουδέτερους κόμβους αιχμής. Αυτό σημαίνει ότι το σύννεφο, η άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων έχουν μεγάλο ρόλο να...

Χαρτογράφηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ευρώπη

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην Ευρώπη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής, των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων επιτυχίας στον τομέα αυτό.

Μάθετε περισσότερα