Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Το διαδίκτυο των πραγμάτων στην ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη

Η Επιτροπή έχει αναθέσει πολυάριθμα πιλοτικά προγράμματα καινοτομίας μεγάλης κλίμακας για να συμβάλει στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

    Χέρι κρατά ένα τηλέφωνο με ένα σύμβολο μιας υγιούς καρδιάς μέσα

© ipopba - iStock Getty Images Plus

Πολλές από τις ψηφιακές λύσεις που αναπτύσσονται από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην αγορά, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια διαφόρων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες.

Περίπου 1 δισ. ευρώ από χρηματοδότηση της ΕΕ διατέθηκε μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» για προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του τομέα εστίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (DEI), με μεγάλο μερίδιο να επενδύεται στην υγειονομική περίθαλψη. Ταπιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας (LSP) παρέχουν απαντήσεις στις κοινωνικές προκλήσεις και στηρίζουν την ψηφιακή καινοτομία και τη χάραξη πολιτικής σε διάφορους τομείς, όπως οι πλατφόρμες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και η ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα αυτό. Τρεις LSP ειδικότερα – ACTIVAGE, GATEKEEPER και SHAPES- έλαβαν περίπου 60 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στην ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη.

Λογότυπο ACTIVAGE — η λέξη ACTIVAGE με το i αντικαθίσταται με διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ενεργοποίηση InnoVative IoT έξυπνα περιβάλλοντα διαβίωσης για AGEing καλά

Το ACTIVAGE επικεντρώθηκε σε έξυπνα περιβάλλοντα διαβίωσης, δημιουργώντας το πρώτο οικοσύστημα IoT σε εννέα τοποθεσίες εγκατάστασης σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2020 και έλαβε περίπου 20 εκατ. ευρώ. Η ACTIVAGE επαναχρησιμοποιεί ανοικτές πλατφόρμες, τεχνολογίες και πρότυπα IoT και ολοκληρωμένες νέες διεπαφές που απαιτούνται για την παροχή διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. Αυτό επέτρεψε την ανάπτυξη υπηρεσιών ενεργού και υγιούς γήρανσης (AHA), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων ασθενών στο σπίτι τους, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των φροντιστών, των παρόχων υπηρεσιών και των δημόσιων αρχών.

Το έργο παρέδωσε μια ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite (AIOTES): ένα σύνολο τεχνικών, εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών του διαδικτύου των πραγμάτων, για την αντιμετώπιση της αξιοπιστίας, της προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας. Οι λύσεις AHA με γνώμονα τη ζήτηση των χρηστών αναπτύχθηκαν στο AIOTES σε κάθε χώρο, ενισχύοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες, για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας.

Οι λύσεις AHA-IoT που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ACTIVAGE εξακολουθούν να παρέχονται στους τελικούς χρήστες, όπως συμβαίνει με την Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας της Γαλικίας (Ισπανία) και τις Ψηφιακές Πόλεις της Στερεάς Ελλάδας που διατηρούν ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους. Οι λύσεις υποστηρίζονται επίσης από εμπορικούς εταίρους, που εμφανίζονται στη Βαλένθια (Ισπανία), οι οποίοι παρέχουν καθημερινή παρακολούθηση δραστηριοτήτων στους χρήστες τους ACTIVAGE, ή σε ολόκληρη τη Γερμανία, όπου εξακολουθούν να λειτουργούν τέσσερις από τις εγκατεστημένες τοποθεσίες.

Επιπλέον, τα σύνολα δεδομένων ACTIVAGE χρησιμοποιούνται σε διάφορα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για τον εξατομικευμένο έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων ή την ολοκληρωμένη φροντίδα. Οι βέλτιστες πρακτικές του LSP μοιράζονται με τους νέους πιλότους GATEKEEPER και SHAPES, καθώς και την αρχιτεκτονική, τα μοντέλα δεδομένων και το AIOTES, τα οποία έχουν διατεθεί σε νέες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ACTIVAGE

Λογότυπο Gatekeeper — η λέξη GATEKEEPER με κάθε γράμμα σε ξεχωριστό μπλοκΘΥΡΩΡΌΣ

Το έργο GATEKEEPER ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 με συνολική στήριξη ύψους 19,6 εκατ. EUR σε χρηματοδότηση της ΕΕ. Στόχος του ρυθμιστή της πρόσβασης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους πολίτες να παραμείνουν υγιείς όσον αφορά τη βέλτιστη λειτουργική ικανότητα με την πάροδο του χρόνου, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης: «εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες». Το έργο οικοδομεί ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα, διευκολύνοντας τη συνεργασία και παρέχοντας αποτελέσματα στους ενδιαφερόμενους φορείς (παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, ηλικιωμένους πολίτες) σε όλη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα θα παράσχει στοιχεία σε πιλοτικούς χώρους, θα δημιουργήσει ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και θα αναπτύξει βιώσιμες δραστηριότητες για τη διατήρηση του έργου.

Ο ρυθμιστής της πρόσβασης θα περιλαμβάνει 40 000 ασθενείς σε εννέα περιπτώσεις χρήσης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτρονική υγεία και τις έξυπνες λύσεις στο σπίτι.  Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέψει στους ασθενείς αυτούς να ενσωματώσουν τα δεδομένα τους στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, επιτρέποντας τον καλύτερο εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις συνθήκες τους. Ομοίως, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του πραγματικού κόσμου που προέρχονται από τους ασθενείς και το περιβάλλον διαβίωσής τους. Η χρήση των προτύπων της ΕΕ θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη της πλατφόρμας σε πραγματικά περιβάλλοντα από 12 συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.

Ο ρυθμιστής της πρόσβασης θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τις διαδεδομένες χρόνιες παθολογίες. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ήταν η πλέον ευάλωτη ομάδα όσον αφορά τη νόσο COVID-19. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης δημιούργησε μια ειδική ομάδα για τη διαχείριση της αντίδρασης του έργου στην πανδημία, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας περίπτωσης χρήσης που εστιάζεται αποκλειστικά στην πανδημία COVID-19, δεδομένων των ορίων του ισχύοντος συστήματος υγείας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου GATEKEEPER

Λογότυπο σχημάτων

Έξυπνη και Υγιεινή Γήρανση μέσω των Ανθρώπων που εμπλέκονται σε υποστηρικτικά συστήματα

Τα σχήματα θα αναπτύξουν μια τυποποιημένη ανοικτή πλατφόρμα που θα προσφέρει τεχνολογικές, οργανωτικές, κλινικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές λύσεις, με χρηματοδότηση σχεδόν 19 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Θα χρησιμοποιήσει τις πτυχές της προσβασιμότητας, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας, της ευπάθειας, της ευθύνης και της εμπιστοσύνης σε συνδεδεμένους χώρους δεδομένων για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης υγιούς και ενεργού γήρανσης και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Χρήστες, πάροχοι λύσεων και ενδιαφερόμενοι φορείς στους τομείς της ολοκληρωμένης φροντίδας, της έξυπνης, ενεργού και υγιούς γήρανσης και των ανεξάρτητων χώρων διαβίωσης, οι οποίοι συνεργάζονται για την επέκταση της πλατφόρμας SHAPES. Τρεις ανοικτές προσκλήσεις θα υποδεχθούν τρίτους στο SHAPES, διευκολύνοντας παράλληλα την είσοδο νέων επιχειρηματιών και ΜΜΕ στην αγορά, ώστε να έχουν την ευκαιρία να φθάσουν σε μια πανευρωπαϊκή αγορά.

Διάγραμμα του πώς λειτουργεί το SHAPES: η πύλη συνομιλεί με την αγορά, τροφοδοτεί πληροφορίες στο ασφαλές υπολογιστικό νέφος (αποθετήριο χρηστών και βάση γνώσεων), το οποίο επίσης αλληλεπιδρά με την αγορά. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται σε φροντιστές, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τα σχήματα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2019, έξι μήνες πριν από την ανακοίνωση της πανδημίας. Η κοινοπραξία 36 εταίρων ανέπτυξε γρήγορα και ενσωμάτωσε μια αντίδραση κατά της νόσου COVID-19, η οποία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην πανευρωπαϊκή πιλοτική εκστρατεία της. Αυτό περιλαμβάνει μια εφαρμογή ιχνηλάτησης συμβάσεων, ψηφιακές λύσεις που βοηθούν στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών και την τροποποίηση των ρομπότ για την εκτέλεση απολυμάνσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς που βρίσκονται σε καραντίνα.

Ένα μεγάλο μέρος του SHAPES περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τις συνήθειες των ηλικιωμένων ασθενών, η οποία δεν ήταν δυνατή λόγω των περιοριστικών μέτρων. Για την καταπολέμηση των ταξιδιωτικών και φυσικών περιορισμών, αναπτύχθηκε μια καινοτόμος εργαλειοθήκη για να υποστηρίξει τους ερευνητές σε όλη την Ευρώπη να συνεχίσουν να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα συνέχισαν να οικοδομούν εμπιστοσύνη μέσω μιας διαχρονικής σχέσης.

Δεδομένου ότι το SHAPES επικεντρώνεται στην κατ’ οίκον φροντίδα και τη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας, η πανδημία ανέδειξε τον ρόλο της και εξακολουθεί να απεικονίζει τις μελλοντικές οδούς για την ευρωπαϊκή έρευνα με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την προστασία ορισμένων από τα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου SHAPES

Άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Έξυπνη παιδική παχυσαρκία λύση CARing χρησιμοποιώντας το δυναμικό IoT (OCARIoT)

Ο στόχος του OCARIoT ήταν να προωθήσει την υγιεινή διατροφή και την εκπαίδευση σχετικά με τις σωματικές διαταραχές καθώς και την πρόληψη της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών. Ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2021 και λαμβάνοντας 1,5 εκατ. ευρώ, το OCARIoT ανέπτυξε μια εξατομικευμένη λύση καθοδήγησης βασισμένη στο IoT, καθοδηγώντας τα παιδιά να υιοθετήσουν μια υγιεινή διατροφή και έναν σωματικά δραστήριο τρόπο ζωής. Το δίκτυο IoT επιτρέπει την παρατήρηση των καθημερινών προτύπων παιδικής δραστηριότητας, της εξέλιξης της υγείας, των φυσιολογικών και συμπεριφορικών παραμέτρων και των περιβαλλοντικών δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασμό με τα ιατρικά πρότυπα επέτρεψαν στο OCARIoT να παρέχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την παχυσαρκία, επιτρέποντας παράλληλα στα παιδιά να παραμένουν ενεργά και να ασχολούνται με την ευημερία τους.

Η προτεινόμενη λύση ήταν σε θέση να ενδυναμώσει τα παιδιά — καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους — να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους, συλλέγοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα και διασυνδέοντας τους γιατρούς και τα παιδιά, προκειμένου να προσαρμόσουν το ατομικό σχέδιο για την παχυσαρκία. Επικυρώνοντας τα αποτελέσματά της σε τρεις συγκεκριμένες πιλοτικές τοποθεσίες στην Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βραζιλία, η κοινοπραξία OCARIoT εξασφάλισε τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα μέσω ενός συμβουλίου δεοντολογίας που απαρτίζεται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και εκπροσώπους παιδιών από διάφορες ευρωπαϊκές και βραζιλιάνικες οργανώσεις.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου OCARIoT

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
EU to invest €13.5 billion in research and innovation for 2023-2024

The Commission has adopted the main Horizon Europe work programme 2023-24, with around €13.5 billion to support researchers and innovators in Europe to pursue breakthrough solutions for environmental, energy, digital and geopolitical challenges.

PRESS RELEASE |
Εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ενισχυμένη συνδεσιμότητα: έτοιμο για το 5G και την καινοτομία

Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικές αποφάσεις για να διασφαλίσει ότι η πολιτική της ΕΕ για το ραδιοφάσμα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.

PRESS RELEASE |
Νέα προσέγγιση για μια ηγετική θέση των ευρωπαϊκών προτύπων παγκοσμίως — Προώθηση των αξιών και μιας ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής ενιαίας αγοράς

Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την εβδομάδα μια νέα στρατηγική τυποποίησης που περιγράφει την προσέγγισή μας όσον αφορά τα πρότυπα εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς και παγκοσμίως.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της ανοικτής πηγής στην ευρωπαϊκή οικονομία

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μελέτης που αναλύει τον οικονομικό αντίκτυπο του λογισμικού ανοικτής πηγής και του λογισμικού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Βλ. επίσης

Πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας σε έξυπνες πόλεις και αγροτικές έξυπνες κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει καθιερώσει πολυάριθμα πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας (LSP) για να συμβάλει στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.