Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Euroopa uudistemeedia foorum: tööstuse ümberkujundamine – koondaruanne

Teine Euroopa uudistemeedia foorum (ENMF) keskendus Euroopa uudistemeedia organisatsioonide väljakutsetele ja uuendustele, uurides tööstuse põhiteemasid: tuluvood, ärimudelid, kogukonna kaasamine, mitmekesisus, meedia lähenemine, uued formaadid ja partnerlused.

logo of the event

Allalaadimiseks

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Laadi alla 

Contributor

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat – audiovisuaaltööstuse ja meedia toetusprogrammid