Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

European News Media Forum: industriell omvandling – sammanfattande rapport

Det andra europeiska nyhetsmedieforumet (ENMF) fokuserade på utmaningar och innovationer inom europeiska nyhetsmedieorganisationer och tittade på viktiga ämnen för branschen: inkomstflöden, affärsmodeller, samhällsengagemang, mångfald, mediekonvergens, nya format och partnerskap.

logo of the event

Datoteke za prenos

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Prenesi 

Contributor

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik – program för stöd till den audiovisuella industrin och medier