Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Europejskie Forum Mediów Informacyjnych: transformacja przemysłowa – sprawozdanie podsumowujące

Drugie Europejskie Forum Mediów Informacyjnych (ENMF) koncentrowało się na wyzwaniach i innowacjach stojących przed europejskimi organizacjami mediów informacyjnych, analizując kluczowe tematy dla przemysłu: strumienie dochodów, modele biznesowe, zaangażowanie społeczności, różnorodność, konwergencja mediów, nowe formaty i partnerstwa.

logo of the event

Pliki do pobrania

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Pobierz 

Contributor

DG CONNECT – Przemysł audiowizualny i programy wsparcia mediów