Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ühendkuningriik digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate kõige uuemad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Ühendkuningriigis, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Ühendkuningriigi lipp

2020. aasta väljaanded

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna 2020. aasta indeksi (DESI) aruanded põhinevad 2019. aasta andmetel. Ühendkuningriik on endiselt kaasatud 2020. aasta DESI-sse.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused:  

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digiarengu aruanne (uus)

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Ühendkuningriigi EDPRi profiil: Laadi alla PDF (EN)

EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed: Laadi alla PDF (EN)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Ühendkuningriik on DESI 2017is 7. kohal. Kuigi 2016. aasta edetabel vähenes mõnevõrra, suurenes selle punktisumma tänu paranenud tulemuslikkusele kõigis valdkondades. Eelkõige on oluliselt parandatud järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude abonemente (ühenduvus), internetikasutust (Inimkapital) ja avatud andmeid (digitaalsed avalikud teenused). Seevastu elektroonilise teabe jagamise, raadiosagedustuvastuse ja e-arvete (digitaaltehnoloogiate integreerimine) kasutamine on endiselt väga väike.

Ühendkuningriigi Desi profiil: Laadige alla täisprofiil PDF (EN)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) pdf-failina (EN)

Riigi põhinäitajate allalaadimine Powerpoint esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-failina (EN)

Laadige alla EDPRi telekommunikatsiooni teabelehed PDF-failina (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised ülevaated, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiülemineku valdkonnas teinud, ja pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks – riikide tulemuslikkus digiteerimisel

Nendes aruannetes esitatakse ELi riikide andmed sellistes valdkondades nagu inimkapital, ühenduvus, digitaaltehnoloogia integreerimine ja digitaalsed avalikud teenused.

Vaata lisaks