Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ühendkuningriik digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate kõige uuemad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Ühendkuningriigis, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

    Ühendkuningriigi lipp

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. Samuti võite konkreetselt viidata riigiaruannetele.

2020. aasta väljaanded

2020. aastadigitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruanded põhinevad 2019. aasta andmetel. Ühendkuningriik on endiselt kaasatud 2020. aasta DESIsse.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemused:  

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digitaalse arengu aruanne (uus)

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Ühendkuningriigi EDPRi profiil: PDF (EN) allalaadimine

EDPRi teabelehed: PDF (EN) allalaadimine

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

2017. aasta DESI-s on Ühendkuningriik 7. kohal. Kuigi selle edetabel vähenes 2016. aastal mõnevõrra, suurenes selle punktisumma tänu paranenud tulemuslikkusele kõigis valdkondades. Eelkõige on tehtud olulisi parandusi järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude tellimustes (ühenduvus), internetikasutuses (Inimkapital) ja avatud andmetes (digitaalsed avalikud teenused). Seevastu elektroonilise teabe jagamise, raadiosagedustuvastuse ja e-arvete (digitaaltehnoloogia integreerimine) kasutamine on endiselt väga väike.

Ühendkuningriigi DESI profiil: Laadige alla täielik profiil PDF (EN)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) pdf-vormingus (EN)

Lae alla riigi peamised näitajad Powerpointi esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-vormingus (EN)

Laadige alla EDPRi teabelehed PDF-vormingus (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Vaata lisaks