Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wielka Brytania w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Znajdź tutaj najnowsze analizy i dane do digitalizacji w Wielkiej Brytanii, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    flaga Wielkiej Brytanii

Publikacje 2020

Raporty Digital Economy and Society Index 2020 (DESI) opierają się na danych z 2019 r. Zjednoczone Królestwo jest nadal włączone do DESI 2020.

Pobierz wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI):  

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r. (nowe)

Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Zjednoczonego Królestwa: Pobierz plik PDF (EN)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Wielka Brytania zajmuje 7. miejsce w DESI 2017. Podczas gdy jego ranking nieco spadł w 2016 roku, jego wynik wzrósł z powodu poprawy wydajności we wszystkich domenach. W szczególności wprowadzono istotne ulepszenia w zakresie subskrypcji NGA (Connectivity), korzystania z Internetu (Human Capital) i otwartych danych (cyfrowe usługi publiczne). Natomiast korzystanie z elektronicznego udostępniania informacji, RFID i e-faktur (integracja technologii cyfrowych) pozostaje bardzo niskie.

Profil DESI z Wielkiej Brytanii: Pobierz pełny profil PDF (EN)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja Powerpoint (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – wyniki krajów w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach przedstawiono dane z krajów UE w takich dziedzinach jak kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne.

Zobacz też