Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spojené kráľovstvo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Spojenom kráľovstve, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Spojeného kráľovstva

Publikácie 2020

Správy indexudigitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2020 (DESI) vychádzajú z údajov za rok 2019. Spojené kráľovstvo je stále zahrnuté do DESI 2020.

Stiahnite si výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI):  

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017 (nová)

Správa EDPR kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil Spojeného kráľovstva týkajúci sa EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Spojené kráľovstvo sa umiestnilo na siedmom mieste v DESI 2017. Zatiaľ čo jeho poradie sa v porovnaní s rokom 2016 mierne znížilo, jeho skóre sa zvýšilo v dôsledku zlepšeného výkonu vo všetkých oblastiach. Významné zlepšenia sa dosiahli najmä v oblasti predplatného NGA (Connectivity), používania internetu (ľudský kapitál) a otvorených dát (digitálne verejné služby). Naopak, používanie elektronického zdieľania informácií, RFID a elektronických faktúr (integrácia digitálnych technológií) zostáva veľmi nízke.

Profil delegácie DESI v Spojenom kráľovstve: Stiahnuť celý profil PDF (EN)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako powerpointovú prezentáciu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj