Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Apvienotā Karaliste Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Apvienotajā Karalistē, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Apvienotās Karalistes karogs

2020. gada publikācijas

2020. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumu pamatā ir 2019. gada dati. Apvienotā Karaliste joprojām ir iekļauta 2020. gada DESI.

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus:  

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums (jauns)

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Apvienotās Karalistes EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Apvienotā Karaliste ierindojas 7. vietā DESI 2017. Lai gan 2016. gadā tās reitings nedaudz samazinājās, tās vērtējums palielinājās, jo uzlabojās rezultāti visās jomās. Jo īpaši ir veikti būtiski uzlabojumi NGA abonementos (savienojamība), interneta izmantošanā (cilvēkkapitāls) un atklātajos datos (digitālie sabiedriskie pakalpojumi). Savukārt elektroniskās informācijas apmaiņas, RFID un e-rēķinu (digitālo tehnoloģiju integrācija) izmantošana joprojām ir ļoti zema.

Apvienotās Karalistes DESI profils: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī