Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan kvanttiviestintäinfrastruktuuria (EuroQCI) koskeva aloite

EuroQCI-aloitteella pyritään rakentamaan turvallinen kvanttiviestintäinfrastruktuuri, joka kattaa koko EU:n, myös sen merentakaiset alueet.

    ”MINÄ”

Kesäkuusta 2019 lähtien kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet Euroopan kvanttiviestintäinfrastruktuuria koskevan EuroQCI-julistuksen, jossa ne ovat sitoutuneet EuroQCI-aloitteeseen.

Osallistujamaat tekevät yhteistyötä Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa EuroQCI:n suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tavoitteena on, että se on täysin toimintakykyinen vuoteen 2027 mennessä.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI suojaa arkaluonteisia tietoja ja kriittisiä infrastruktuureja integroimalla kvanttipohjaiset järjestelmät olemassa oleviin viestintäinfrastruktuureihin ja tarjoamalla lisätietoturvakerroksen kvanttifysiikan pohjalta. Sillä vahvistetaan Euroopan valtion instituutioiden, niiden datakeskusten, sairaaloiden, energiaverkkojen ja muiden tahojen suojelua, ja siitä tulee yksi EU:n uuden kyberturvallisuusstrategian pääpilareista tulevina vuosikymmeninä.

EuroQCI:n toteuttamiseksi tarvittavien teknologioiden kehittäminen parantaa Euroopan tieteellisiä ja teknologisia valmiuksia kyberturvallisuuden ja kvanttiteknologian alalla. Se parantaa myös Euroopan digitaalista suvereniteettia ja teollisuuden kilpailukykyä.

EuroQCI-välineeseen kuuluu maanpäällinen segmentti, joka perustuu kuituverkkoihin, jotka yhdistävät strategiset kohteet kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla, ja satelliittiin perustuva avaruussegmentti. Se yhdistää kansalliset kvanttiviestintäverkot eri puolilla EU:ta ja tarjoaa maailmanlaajuista kattavuutta.

Kohti operatiivista EuroQCI:tä

EuroQCI:tä koskeva työ on jo käynnissä, ja sitä koordinoi komissio maanpäällisen segmentin osalta ja ESA avaruussegmentin osalta. Tähän sisältyy ensimmäiset askeleet kohti toiminnallisia kvanttiavainten jakelupalveluja (QKD), joka on erittäin turvallinen salausmuoto, joka perustuu Horisontti 2020 -ohjelman OPENQKD-hankkeen toimiin.

Samaan aikaan osallistujamaat alkavat suunnitella ja rakentaa kansallisia kvanttiviestintäverkkoja. Ne alkavat myös suunnitella rajat ylittäviä yhteyksiä muihin verkkoihin, jotka toimivat maanpinnan tasolla ja avaruudessa.

EuroQCI hyödyntää EU:n rahoittaman kvanttiteknologian lippulaivahankkeen tutkijoiden kehittämiä innovatiivisia kvanttiviestintäteknologioita. Eurooppalaisten teollisuuskumppaneiden ja pk-yritysten osallistuminen on myös ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että EuroQCI:n kriittiset osat perustuvat eurooppalaisiin teknologioihin.

EuroQCI-aloitteen odotetaan edistävän aidosti eurooppalaisen kvanttiekosysteemin luomista, joka perustuu alan tutkijoiden saavutuksiin ja vahvistaa EU:n teknologista kilpailukykyä.

EuroQCI-välinettä rahoitetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta jaVerkkojen Eurooppa -välineestä sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, ESAsta ja kansallisista rahastoista, elpymis- ja palautumistukiväline mukaan luettuna.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan vuosina 2021–2022 tukea

  • eurooppalaisten QKD-laitteiden ja -järjestelmien kehittäminen
  • kansallisten kvanttiviestintäverkkojen kehittäminen ja käyttöönotto
  • QKD-laitteiden, -teknologioiden ja -järjestelmien testaus- ja sertifiointiinfrastruktuuri, jota käytetään viime kädessä EuroQCI-järjestelmässä.

Vuosina 2022–2023 Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan kansallisten kvanttiviestintäverkkojen välisten rajatylittävien yhteyksien tukemista sekä yhteyksiä EuroQCI:n maa- ja avaruussegmenttien välillä.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
New world-class European supercomputer inaugurated in Italy

The Commission, together with the European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), the Italian Ministry of Universities and Research and the CINECA consortium have inaugurated Europe's latest supercomputer: LEONARDO, located at the Bologna Technopole, in Italy.

Related Content

Big Picture

Kvantti

Kvanttivoiman vapauttamiseksi EU:n olisi kehitettävä vankka teollinen perusta, joka perustuu sen kvanttitutkimuksen huippuosaamisen perinteeseen.

See Also

Quantum Technologies -lippulaiva

Quantum Technologies Flagship on pitkän aikavälin tutkimus- ja innovointialoite, jonka tavoitteena on asettaa Eurooppa toisen kvanttivallankumouksen kärkeen.