Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Julkaisu

Sääntelyn testiympäristö lohkoketjua ja oikeudellista neuvontaa varten EBSI:n tuotantovaihetta varten

Euroopan komissio käynnistää tarjouskilpailun (CNECT/2021/OP/0019) tehdäkseen sopimuksen konsortiosta, jonka tarkoituksena on 1) helpottaa ja käyttää hajautetun tilikirjan teknologian (DLT) ja erityisesti lohkoketjun yleiseurooppalaista sääntelyn testiympäristöä ja 2) tarjota kattavaa oikeudellista neuvontaa eurooppalaisen lohkoketjupalveluinfrastruktuurin (EBSI) ydinpalvelujen toiminnasta ja sen käyttötapauksista eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden (EBP) mukaisesti.

Sääntelyn testiympäristöllä on keskeinen merkitys, jotta voidaan tukea käyttötapauksia EBSI-järjestelmässä ja sen ulkopuolella, jotta sääntelyviranomaiset ja käyttäjät sekä DLT-teknologian ja lohkoketjuteknologian tarjoajat voivat toimia vuorovaikutuksessa luotettavassa ympäristössä. Testiympäristöön kuuluvat hankkeet käsittävät sekä EBSIn käyttötapauksia että laajan valikoiman muita lohkoketjusovelluksia keskeisillä teollisuudenaloilla (jotka ovat läpäisseet konseptin todistamisen tai jotka ovat voittaneet eurooppalaisen palkinnon kilpailussa). Sääntelyn testiympäristön tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä kansallisten ja EU:n tason sääntelyviranomaisten ja lainsäätäjien välillä yritysten kanssa ja siten poistaa oikeudellisia ja oikeudellisia epävarmuustekijöitä käyttötapauksissa, jotka perustuvat lohkoketjuja koskeviin hajautettuihin ratkaisuihin ja mahdollisesti yhdessä muiden teknologioiden, kuten tekoälyn tai esineiden internetin, kanssa.

Tietoa EBSIstä:

Eurooppalaisen lohkoketjupalveluinfrastruktuurin luominen yleiseurooppalaiseksi infrastruktuuriksi rajatylittävien julkisten palvelujen tarjoamiseksi tarjoaa mahdollisuuden tutkia innovatiivisia ratkaisuja käyttötapauksiin, joissa hyödynnetään luottamusta lohkoketjuun, joka luo datan muuttumattomuuteen ja aitouteen.

Euroopan komissio on kehittänyt infrastruktuurin toimintarakennetta yhteistyössä Euroopan lohkoketjukumppanuuteen kuuluvien EU:n 27 jäsenvaltion, Norjan ja Liechtensteinin edustajien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa.  EBSI on siirtymässä kohti ensimmäistä aaltoa, jossa on neljä jo pitkälle edennyttä käyttötapausta, joissa lohkoketjua käytetään luottamusvälineenä tietojen todentamiseen ja tallentamiseen julkisten palvelujen tarjoamista varten. Myöhemmin on valittu kolme muuta käyttötapausta, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön EBSI-järjestelmässä.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä sopimus, joka kattaa kaksi päätehtävää:

  • toimii ulkopuolisena toimeksisaajana helpottaakseen (komission valvonnassa) sääntelyn testiympäristöä kansallisten ja EU:n viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa ja helpottaakseen vuoropuhelua ja yhteistyötä sellaisten kehittyneiden ohjelmistosovellusten innovoijien kanssa, jotka ottavat käyttöön (joko yksin tai yhdessä muiden tietoyhteiskunnan palvelujen kanssa) hajautetun tilikirjan teknologioita (DLT) ja erityisesti julkisia lohkoketjuja. Toimeksisaaja tukee Euroopan komissiota sääntelyn testiympäristön toiminnassa koordinoijana ja oikeudellisessa roolissa (oikeusasiantuntemuksen ja oikeudellisen neuvonnan tarjoaminen).
  • toimii komission ja eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden ulkopuolisena oikeudellisena asiantuntijana ja antaa kattavaa oikeudellista neuvontaa kaikista EBSI:n ydinpalvelujen toimintaan liittyvistä oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä näkökohdista ja käyttää eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden hyväksymiä tapauksia. Asiantuntija antaa oikeudellista neuvontaa ja tukea kaikissa asiaankuuluvissa sääntelykysymyksissä, jotka liittyvät EBSI-lohkoketjuinfrastruktuuriin, mukaan lukien siviili- ja yhtiöoikeus, julkishallintoa koskeva lainsäädäntö, tietosuoja, kyberturvallisuus ja kaikki muu asiaankuuluva kansallinen ja EU:n sääntely.  Asiantuntijan olisi myös avustettava komissiota EBSI:n ydinpalvelujen toiminnan siirtämiseen nimetyllä oikeudellisella välineellä liittyvissä oikeudellisissa näkökohdissa ja laatimisessa.  Lisäksi asiantuntijan olisi tuettava komissiota (ja mitä tahansa nimettyä organisaatiota tai kumppania yhdessä komission kanssa) kaikessa yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvässä työssä, joka liittyy EBSI:n ydinpalveluihin, ja, kuten komissio on todennut, käyttötapauksiin. Tämä oikeudellinen tuki on erillinen ”sääntelyn testiympäristöstä” odotetusta oikeudellisesta työstä.

Tästä ehdotuspyynnöstä kiinnostuneita talouden toimijoita ja teknologisia tutkimuslaitoksia pyydetään jättämään tarjous sähköisen tarjousten jättämisjärjestelmän (e-Submission) kautta. Järjestelmä on saatavilla TED e-Tendering -verkkosivustolla.

Kaikki lisätietopyynnöt on esitettävä kirjallisesti ainoastaan TED eTendering -sivustolla https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 Kysymykset ja vastaukset” -välilehdellä napsauttamalla ”Luo kysymys” (kysymyksen luominen ja lähettäminen edellyttää rekisteröitymistä TED eTendering -sivustolle).

 

Ehdotusten jättämisen määräaikaa on pidennetty 10.5.2022 klo 16.00 ja 30.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana.