Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikace

Regulační pískoviště pro blockchain a právní poradenství pro výrobní fázi EBSI

Evropská komise vyhlašuje výzvu k podávání nabídek (CNECT/2021/OP/0019) s cílem uzavřít smlouvu s konsorciem s cílem 1) usnadnit a provozovat celoevropské regulační pískoviště pro technologie distribuované účetní knihy (DLT), zejména technologie blockchain, a 2) poskytovat komplexní právní poradenství týkající se provozování základních služeb evropské infrastruktury blockchainových služeb (EBSI) a případů jejího použití, jak bylo schváleno Evropským partnerstvím pro blockchain (EBP).

Regulační pískoviště bude mít zásadní význam pro doplnění případů použití na EBSI i mimo něj, což regulačním orgánům a uživatelům, jakož i poskytovatelům technologií DLT a blockchain umožní interakci v důvěryhodném prostředí. Projekty v pískoviště budou zahrnovat jak případy použití EBSI, tak širokou škálu dalších blockchainových aplikací napříč klíčovými průmyslovými odvětvími (která dokončila ověření koncepce nebo získala evropskou cenu v soutěži). Cílem regulačního pískoviště je podpořit dialog a spoluprácimezi regulačními orgány na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a zákonodárci se společnostmi, a odstranit tak právní a právní nejistotu v případech použití založených na decentralizovaných řešeních technologie blockchain a případně v kombinaci s jinými technologiemi, jako je umělá inteligence nebo internet věcí.

O EBSI:

Vytvoření evropské infrastruktury blockchainových služeb jako celoevropské infrastruktury pro poskytování přeshraničních veřejných služeb otevírá příležitost prozkoumat inovativní řešení pro případy použití, které těží z důvěry, kterou blockchain vytváří v neměnnosti a autentičnosti dat.

Ve spolupráci se zástupci a technickými odborníky z 27 členských států EU, Norska a Lichtenštejnska z evropského partnerství pro technologii blockchain vyvíjí Evropská komise architekturu pro provoz infrastruktury.  EBSI směřuje k fázi výroby pro první vlnu čtyř případů použití, které jsou již v pokročilé fázi, a využívá technologii blockchain jako nástroj důvěry pro ověřování a zaznamenávání údajů pro účely poskytování veřejných služeb. K nasazení v EBSI byly v poslední době vybrány tři další případy použití.

Cílem této výzvy k podávání nabídek je zadání zakázky na dva hlavní úkoly:

  • působit jako externí dodavatel s cílem usnadnit a provozovat (pod kontrolou Komise) regulační pískoviště s vnitrostátními a unijními orgány a regulačními orgány s cílem usnadnit dialog a spolupráci s inovátory pokročilých softwarových aplikací, které zavádějí (ať už samostatně, nebo v kombinaci s jinými službami informační společnosti) technologie distribuované účetní knihy (DLT), zejména včetně veřejných blockchainů. Dodavatel bude podporovat Evropskou komisi při fungování regulačního pískoviště v koordinační a právní úloze (poskytování právních odborných znalostí a poradenství);
  • působit jako externí právní odborník Komise a evropského partnerství pro blockchain s cílem poskytovat komplexní právní poradenství ve všech právních a regulačních aspektech týkajících se fungování základních služeb EBSI a využívat případy schválené evropským partnerstvím pro blockchain. Odborník bude poskytovat právní poradenství a podporu ve všech relevantních regulačních otázkách týkajících se blockchainové infrastruktury EBSI, včetně občanského práva a práva obchodních společností, práva veřejné správy, ochrany údajů, kybernetické bezpečnosti a všech dalších příslušných vnitrostátních a unijních právních předpisů.  Odborník by měl být Komisi rovněž nápomocen při právních aspektech a vypracovávání návrhů týkajících se převodu provozu hlavních služeb EBSI na určený právní nástroj.  Dále by měl odborník podporovat Komisi (a jakoukoli určenou organizaci nebo partnera ve spojení s EK) při veškeré práci související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v souvislosti s hlavními službami EBSI a, jak uvedla Komise, s případy použití. Tato právní podpora je oddělená a odlišná od právní práce očekávané v rámci „regulačního pískoviště“.

Hospodářské subjekty a technologické výzkumné ústavy, které mají o tuto výzvu zájem, se vyzývají k podání nabídky prostřednictvím systému elektronického podávání nabídek (e-Submission), který je k dispozici na internetových stránkách TED e-Tendering.

Žádost o doplňující informace musí být podána pouze písemně prostřednictvím internetových stránek TED eTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 v záložce „Otázky a odpovědi“ kliknutím na „Vytvořit otázku“ (k vytvoření a odeslání otázky je nutná registrace na stránkách TED eTendering).

 

Lhůta pro předložení žádostí byla prodloužena z 10/5/22 od 16:00 na 30/5/22 do 16:00.