Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Vuoden 2023 kertomus digitaalisen vuosikymmenen tilasta

Ensimmäisessä digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevassa raportissa arvioidaan EU:n edistymistä kohti onnistunutta digitaalista vuosikymmentä 2030 koskevan toimintaohjelman mukaisesti.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Tässä kertomuksessa korostetaan tarvetta nopeuttaa ja syventää yhteisiä toimia muun muassa politiikkatoimien ja digitaaliteknologiaan, osaamiseen ja infrastruktuureihin tehtävien investointien avulla.  

Tältä pohjalta raportti sisältää konkreettisia suosituksia jäsenvaltioille ennen niiden kansallisten strategisten etenemissuunnitelmien hyväksymistä ja niiden tulevia mukautuksia.  

Tähän kertomukseen sisältyy myös digitaalisen vuosikymmenen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevan eurooppalaisen julistuksen seuranta, jossa EU:n visio digitalisaatiosta muunnetaan periaatteiksi ja sitoumuksiksi. 

 

Kertomuksen ja sen liitteen kielitoisinnot ovat saatavilla tällä sivulla myöhemmin.

Ladattava aineisto

2023 Report on the state of the Digital Decade
Lataa 
Annex - All Member States
Lataa 
Austria
Lataa 
Belgium
Lataa 
Bulgaria
Lataa 
Croatia
Lataa 
Cyprus
Lataa 
Czechia
Lataa 
Denmark
Lataa 
Estonia
Lataa 
Finland
Lataa 
France
Lataa 
Germany
Lataa 
Greece
Lataa 
Hungary
Lataa 
Ireland
Lataa 
Italy
Lataa 
Latvia
Lataa 
Lithuania
Lataa 
Luxembourg
Lataa 
Malta
Lataa 
Netherlands
Lataa 
Poland
Lataa 
Portugal
Lataa 
Romania
Lataa 
Slovakia
Lataa 
Slovenia
Lataa 
Spain
Lataa 
Sweden
Lataa 

Related content

sähköisen hallinnon vertailuarvo 2023

Report / Study | 26 syyskuuta 2023

Sähköisen hallinnon vertailuarvolla seurataan julkisten palvelujen digitalisointia Euroopassa. Tässä kertomuksessa esitellään hallitusten digitalisaatiota vuosina 2021 ja 2022.

Laajakaistan kattavuus Euroopassa 2022

Report / Study | 27 syyskuuta 2023

Laajakaistan kattavuutta koskevassa vuoden 2022 tutkimuksessa seurataan jäsenvaltioiden edistymistä digitaalista vuosikymmentä koskevassa toimintapoliittisessa ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa: ”Gigabit-yhteydet kaikille vuoteen 2030 mennessä” ja ”vähintään 5G kaikilla asutuilla alueilla”.

Pääkohdat – digitaalinen vuosikymmen 2023

Report / Study | 27 syyskuuta 2023

Tämä asiakirja täydentää digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevaa raporttia ja kattaa neljä alaa, jotka on määritelty digitaalista kompassia koskevassa tiedonannossa keskeisiksi unionin digitalisaation kannalta (pääkohdat).