Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

2023. aasta aruanne digikümnendi olukorra kohta

Esimeses digikümnendi aruandes antakse ülevaade ELi edusammudest eduka digipöörde suunas, nagu on sätestatud 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammis.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Käesolevas aruandes rõhutatakse vajadust kiirendada ja süvendada ühiseid jõupingutusi, sealhulgas poliitikameetmete ja investeeringute kaudu digitehnoloogiasse, oskustesse ja taristutesse.  

Selle põhjal sisaldab aruanne konkreetseid soovitusi liikmesriikidele enne nende riiklike strateegiliste tegevuskavade vastuvõtmist ja nende kohandamist tulevikus.  

Käesolev aruanne hõlmab ka järelevalvet Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni üle digikümnendiks, millega muudetakse ELi visioon digiüleminekust põhimõteteks ja kohustusteks. 

 

Aruande ja selle lisa keeleversioonid on sellel leheküljel kättesaadavad hiljem.

Allalaadimiseks

2023 Report on the state of the Digital Decade
Laadi alla 
Annex - All Member States
Laadi alla 
Lithuania
Laadi alla 
Luxembourg
Laadi alla 
Netherlands
Laadi alla 

Related content

e-valitsuse 2023. aasta võrdlusalus

Report / Study | 26 september 2023

E-valitsuse võrdlusalusega jälgitakse Euroopa avalike teenuste digiteerimist. Käesolev aruanne näitab valitsuste digipööret 2021. ja 2022. aastal.

Lairibaühenduse kättesaadavus Euroopas 2022

Report / Study | 27 september 2023

2022. aasta lairibaühenduse katvuse uuringus jälgitakse liikmesriikide edusamme digikümnendi poliitikaprogrammis seatud eesmärkide saavutamisel, nimelt: „Gigabitiühenduvus kõigile 2030. aastaks“ ja „vähemalt 5G kõigis asustatud piirkondades“.

Põhipunktid – 2023. aasta digikümnendi aruanne

Report / Study | 27 september 2023

Käesolev dokument täiendab aruannet digikümnendi olukorra kohta ja hõlmab nelja valdkonda, mis on digikompassi teatises määratletud kui liidu digipöörde jaoks olulised (kardinaalsed punktid).

Digikümnendi e-tervise näitajate väljatöötamine 2022

Report / Study | 26 september 2023

Käesolevas aruandes esitatakse lähteolukorra hindamise tulemused, mis käsitlevad EL 27 riikide (ning Islandi ja Norra) olukorda digikümnendi poliitikaprogrammi 2030 eesmärgi saavutamisel, et 2030. aastaks oleks 100 % ELi kodanikel juurdepääs elektroonilistele terviseandmetele.