Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

2023. gada ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē

Pirmajā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē ir izvērtēts ES progress virzībā uz sekmīgu digitālo pārveidi, kā izklāstīts Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Šajā ziņojumā uzsvērta nepieciešamība paātrināt un padziļināt kopīgos centienus, tostarp izmantojot politikas pasākumus un investīcijas digitālajās tehnoloģijās, prasmēs un infrastruktūrā.  

Pamatojoties uz to, ziņojumā ir iekļauti konkrēti ieteikumi dalībvalstīm pirms valsts stratēģisko ceļvežu pieņemšanas un to turpmākām korekcijām.  

Šajā ziņojumā ir iekļauta arī Eiropas Deklarācijas par digitālajām tiesībām un principiem digitālajai desmitgadei uzraudzība, kurā ES redzējums par digitālo pārveidi tiek pārvērsts principos un saistībās. 

 

Ziņojuma un tā pielikuma valodu versijas būs pieejamas šajā lapā vēlāk.

Lejupielādēšanai

2023 Report on the state of the Digital Decade
Lejupielādēt 
Annex - All Member States
Lejupielādēt 
Netherlands
Lejupielādēt 

Related content

e-pārvaldes etalons 2023. gadam

Report / Study | 26 -SEP- 2023

E-pārvaldes etalons uzrauga Eiropas publisko pakalpojumu digitalizāciju. Šis ziņojums parāda valdību digitālo pārveidi 2021. un 2022. gadā.

Platjoslas pārklājums Eiropā 2022. gadā

Report / Study | 27 -SEP- 2023

Pētījumā “Platjoslas pārklājums 2022” tiek uzraudzīts dalībvalstu progress virzībā uz digitālās desmitgades politikas programmā noteiktajiem mērķiem, proti: “Gigabitu savienojamība visiem līdz 2030. gadam” un “vismaz 5G visās apdzīvotajās teritorijās”.

Digitālās desmitgades e-veselības rādītāju izstrāde 2022. gadā

Report / Study | 26 -SEP- 2023

Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti, kas gūti pamatnovērtējumā par ES-27 valstu (kā arī Islandes un Norvēģijas) pašreizējo stāvokli virzībā uz Digitālās desmitgades politikas programmas 2030. gadam izvirzītā e-veselības mērķa sasniegšanu, proti, līdz 2030. gadam 100 % ES iedzīvotāju ir piekļuve e-veselības kartēm.