Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady za 2023 r.

W pierwszym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady podsumowano postępy UE na drodze do udanej transformacji cyfrowej, jak określono w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

W niniejszym sprawozdaniu podkreślono potrzebę przyspieszenia i pogłębienia wspólnych wysiłków, w tym poprzez środki z zakresu polityki i inwestycje w technologie cyfrowe, umiejętności i infrastrukturę cyfrową.  

Na tej podstawie sprawozdanie zawiera konkretne zalecenia dla państw członkowskich przed przyjęciem ich krajowych strategicznych planów działania i ich przyszłych dostosowań.  

Niniejsze sprawozdanie obejmuje również monitorowanie Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie, która przekłada unijną wizję transformacji cyfrowej na zasady i zobowiązania. 

 

Wersje językowe sprawozdania wraz z załącznikiem będą dostępne na tej stronie w późniejszym terminie.

Pliki do pobrania

2023 Report on the state of the Digital Decade
Pobierz 
Annex - All Member States
Pobierz 
Austria
Pobierz 
Belgium
Pobierz 
Bulgaria
Pobierz 
Croatia
Pobierz 
Czechia
Pobierz 
Denmark
Pobierz 
Estonia
Pobierz 
Finland
Pobierz 
Germany
Pobierz 
Hungary
Pobierz 
Ireland
Pobierz 
Lithuania
Pobierz 
Luxembourg
Pobierz 
Netherlands
Pobierz 
Portugal
Pobierz 
Romania
Pobierz 
Slovakia
Pobierz 
Slovenia
Pobierz 

Related content

wskaźnik porównawczy administracji elektronicznej 2023

Report / Study | 26 wrzesień 2023

Analiza porównawcza administracji elektronicznej monitoruje cyfryzację usług publicznych w Europie. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono transformację cyfrową rządów w latach 2021 i 2022.

Zasięg łączności szerokopasmowej w Europie w 2022 r.

Report / Study | 27 wrzesień 2023

W badaniu dotyczącym zasięgu sieci szerokopasmowych z 2022 r. monitoruje się postępy państw członkowskich w realizacji celów określonych w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, a mianowicie: „Łączność gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.” i „co najmniej 5G na wszystkich obszarach zaludnionych”.

Główne punkty – sprawozdanie z cyfrowej dekady 2023

Report / Study | 27 wrzesień 2023

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady i obejmuje cztery obszary określone w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu jako kluczowe dla transformacji cyfrowej Unii (punkty kluczowe).

Opracowanie wskaźników e-zdrowia w cyfrowej dekadzie w 2022 r.

Report / Study | 26 wrzesień 2023

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki podstawowej oceny sytuacji państw UE-27 (oraz Islandii i Norwegii) w zakresie realizacji celu programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r., zgodnie z którym do 2030 r. 100 % obywateli UE ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.