Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Zpráva o stavu digitální dekády za rok 2023

První zpráva o stavu digitální dekády hodnotí pokrok EU na cestě k úspěšné digitální transformaci, jak je stanoveno v politickém programu Digitální dekáda 2030.

logo 2023 Report on the state of the Digital Decade

Tato zpráva zdůrazňuje potřebu urychlit a prohloubit kolektivní úsilí, mimo jiné prostřednictvím politických opatření a investic do digitálních technologií, dovedností a infrastruktur.  

Na tomto základě zpráva obsahuje konkrétní doporučení členským státům před přijetím jejich národních strategických plánů a jejich budoucími úpravami.  

Tato zpráva rovněž zahrnuje monitorování Evropského prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu, které převádí vizi EU v oblasti digitální transformace do zásad a závazků. 

 

Jazyková znění zprávy a její přílohy budou k dispozici na této stránce později.

Ke stažení

2023 Report on the state of the Digital Decade
Stáhnout 
Annex - All Member States
Stáhnout 
Bulgaria
Stáhnout 
Lithuania
Stáhnout 
Luxembourg
Stáhnout 
Netherlands
Stáhnout 
Portugal
Stáhnout 
Slovakia
Stáhnout 
Slovenia
Stáhnout 

Related content

Širokopásmové pokrytí v Evropě 2022

Report / Study | 27 Září 2023

Studie o pokrytí širokopásmovým připojením 2022 monitoruje pokrok členských států při plnění cílů stanovených v politickém programu Digitální dekáda, konkrétně: „Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030“ a „alespoň 5G ve všech obydlených oblastech“.

Základní body – zpráva o digitální dekádě 2023

Report / Study | 27 Září 2023

Tento dokument doplňuje zprávu o stavu digitální dekády a zabývá se čtyřmi oblastmi, které byly ve sdělení o digitálním kompasu označeny za zásadní pro digitální transformaci Unie (hlavní body).

Vývoj ukazatelů digitálního dekády elektronického zdravotnictví 2022

Report / Study | 26 Září 2023

Tato zpráva předkládá výsledky základního posouzení současného stavu zemí EU-27 (plus Islandu a Norska), pokud jde o plnění cíle politického programu Digitální dekáda do roku 2030 v oblasti elektronického zdravotnictví, aby do roku 2030 mělo 100 % občanů EU přístup k elektronickým zdravotním záznamům.