Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Julkaisu

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalinen ohjelma edistää 5G-investointeja

Komissio on suunnitellut miljardin euron investointeja 5G-investointeihin seuraavien seitsemän vuoden aikana Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion puitteissa.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio on uusi rahoitusväline, joka on täysin omistettu yhteenliitettävyydelle. Ohjelma on suunniteltu tukemaan yhteyksiä koskevia komission tavoitteita. Kaikilla Euroopan tärkeimmillä liikennereiteillä olisi oltava 5G-yhteydet vuoteen 2025 mennessä. Komissio asetti myös yhteenliitettävyyttä koskevat tavoitteet vuoden 2030 digitaaliselle vuosikymmenelle. Vuosikymmenen loppuun mennessä kaikilla EU:n kotitalouksilla olisi oltava pääsy 5G-verkkoihin.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on suunnitellut Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosion puitteissa miljardi euroa 5G-investointeihin seuraavien seitsemän vuoden aikana. Hanketukien myöntämiseksi on avoimia ehdotuspyyntöjä. Käytössä on toimia, joilla tuetaan innovatiivisten 5G-palvelujen oikea-aikaista käyttöönottoa. Rahoitus kanavoidaan älykkäille yhteisöille, jotta mahdollistetaan innovatiiviset käyttötapaukset keskeisillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa ja paikallisissa julkisissa palveluissa. Toisella avoimella ehdotuspyynnöllä tuetaan 5G:n käyttöönottoa tärkeimmillä liikenneväylillä verkotettujen ja automatisoitujen liikkuvuussovellusten tukemiseksi. 

Lue lisää videosta