Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Väljaanne

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programm edendab 5G investeeringuid

Komisjon on kavandanud järgmise seitsme aasta jooksul Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna raames 5G investeeringuteks miljard eurot.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkond on uus rahastamisvahend, mis on täielikult suunatud ühenduvusele. Programmi eesmärk on toetada komisjoni ühenduvuse eesmärke. Kõigil Euroopa peamistel transpordimarsruutidel peaks 2025. aastaks olema 5G-ühendus. Komisjon seadis ka ühenduvuse eesmärgid 2030. aasta digikümnendiks. Kümnendi lõpuks peaks kõigil ELi kodumajapidamistel olema juurdepääs 5G-võrkudele.

Nende eesmärkide saavutamiseks on komisjon kavandanud järgmise seitsme aasta jooksul Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna raames 5G investeeringuteks miljard eurot. On olemas avatud projektikonkursid, et anda projektidele toetusi. On võetud meetmeid, et toetada 5G uuenduslike teenuste õigeaegset kasutuselevõttu. Rahalised vahendid suunatakse arukatesse kogukondadesse, et võimaldada uuenduslikke kasutusviise sellistes olulistes valdkondades nagu tervishoid, haridus, avalikud teenused kohalikul tasandil. Teise avatud projektikonkursiga toetatakse 5G kasutuselevõttu peamistel transporditeedel, et toetada ühendatud ja automatiseeritud liikuvusrakendusi. 

Lisateave videos