Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Leidinys

EITP skaitmeninė programa skatina investicijas į 5G

Per ateinančius septynerius metus Komisija planavo skirti vieną milijardą eurų 5G investicijoms pagal EITP skaitmeninę programą.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

EITP skaitmeninė ekonomika yra nauja finansavimo priemonė, visiškai skirta junglumui. Programa skirta Komisijos sujungiamumo tikslams remti. Iki 2025 m. visuose pagrindiniuose Europos transporto maršrutuose 5G ryšys turėtų būti užtikrintas. Komisija taip pat nustatė 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio sujungiamumo tikslus. Iki dešimtmečio pabaigos visi ES namų ūkiai turėtų turėti prieigą prie 5G tinklų.

Kad pasiektų šiuos užmojus, Komisija pagal EITP skaitmeninę programą per ateinančius septynerius metus planavo skirti 1 mlrd. EUR 5G investicijų. Skelbiami atviri kvietimai teikti paraiškas subsidijoms projektams teikti. Imtasi veiksmų, kuriais remiamas 5G novatoriškų paslaugų diegimas laiku. Finansavimas bus skiriamas pažangioms bendruomenėms, kad vietos lygmeniu būtų sudarytos sąlygos naujoviškiems naudojimo atvejams svarbiausiose srityse, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, švietimo, viešųjų paslaugų srityse. Pagal kitą atvirą kvietimą teikti paraiškas bus remiamas 5G ryšio diegimas pagrindiniuose transporto keliuose, siekiant remti susietojo ir automatizuoto judumo taikomąsias programas. 

Daugiau informacijos pateikiama vaizdo siužete