Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikace

Digitální program Nástroje pro propojení Evropy (CEF Digital) je hnací silou investic do sítí 5G

Komise naplánovala v příštích sedmi letech jednu miliardu EUR na investice do sítí 5G v rámci Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

CEF Digital je nový nástroj financování plně zaměřený na konektivitu. Program je navržen tak, aby podporoval cíle Komise v oblasti konektivity. Všechny hlavní dopravní trasy v Evropě by měly mít do roku 2025 připojení k síti 5G. Komise rovněž stanovila cíle v oblasti konektivity pro digitální dekádu do roku 2030. Do konce desetiletí by všechny domácnosti v EU měly mít přístup k sítím 5G.

K dosažení těchto cílů naplánovala Komise v příštích sedmi letech v rámci Nástroje pro propojení Evropy v digitální oblasti jednu miliardu EUR na investice do sítí 5G. Existují otevřené výzvy k předkládání návrhů na poskytnutí dotací na projekty. Jsou zavedena opatření na podporu včasného zavádění inovativních služeb 5G. Finanční prostředky budou směrovány do inteligentních komunit – s cílem umožnit inovativní využití v klíčových oblastech, jako je zdravotní péče, vzdělávání, veřejné služby na místní úrovni. Další otevřená výzva podpoří zavádění sítí 5G podél hlavních dopravních tras na podporu propojených a automatizovaných aplikací mobility. 

Více informací na videu