Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikácia

Program NPE – Digitalizácia stimuluje investície do 5G

Komisia naplánovala jednu miliardu EUR na investície do 5G na nasledujúcich sedem rokov v rámci NPE – Digitalizácia.

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

NPE – Digitalizácia je nový nástroj financovania plne zameraný na pripojiteľnosť. Program je určený na podporu cieľov Komisie v oblasti prepojenosti. Všetky hlavné dopravné trasy v Európe by mali mať do roku 2025 pripojenie 5G. Komisia takisto stanovila ciele v oblasti pripojiteľnosti pre digitálne desaťročie do roku 2030. Do konca desaťročia by mali mať všetky domácnosti v EÚ prístup k sieťam 5G.

Na dosiahnutie týchto ambícií Komisia naplánovala jednu miliardu EUR na investície do 5G v nasledujúcich siedmich rokoch v rámci NPE – Digitalizácia. Existujú otvorené výzvy na predkladanie návrhov na poskytovanie dotácií na projekty. Sú zavedené opatrenia na podporu včasného zavádzania inovačných služieb 5G. Finančné prostriedky budú smerovať do inteligentných komunít – s cieľom umožniť inovatívne prípady využitia v kľúčových oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, verejné služby na miestnej úrovni. Ďalšia otvorená výzva bude podporovať zavádzanie 5G pozdĺž hlavných dopravných trás s cieľom podporiť prepojené a automatizované aplikácie mobility. 

Viac informácií nájdete vo videu