Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Objava

Program IPE Digitalno spodbuja naložbe 5G

Komisija načrtuje eno milijardo evrov za naložbe 5G v naslednjih sedmih letih v okviru IPE Digitalno

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

IPE Digitalno je nov instrument financiranja, ki je v celoti namenjen povezljivosti. Program je zasnovan tako, da podpira cilje Komisije na področju povezljivosti. Vse glavne prometne poti v Evropi bi morale imeti povezljivost 5G do leta 2025. Komisija je določila tudi cilje glede povezljivosti za digitalno desetletje do leta 2030. Do konca desetletja bi morala imeti vsa gospodinjstva v EU dostop do omrežij 5G.

Da bi Komisija dosegla te ambicije, je v naslednjih sedmih letih v okviru IPE Digitalno načrtovala milijardo evrov za naložbe 5G. Objavljeni so javni razpisi za zbiranje predlogov za dodelitev subvencij za projekte. Vzpostavljeni so ukrepi za podporo pravočasnemu uvajanju inovativnih storitev 5G. Sredstva bodo namenjena pametnim skupnostim, da se omogoči inovativna uporaba na ključnih področjih, kot so zdravstvo, izobraževanje in javne storitve na lokalni ravni. Z drugim odprtim razpisom se bo podprla uvedba omrežja 5G vzdolž glavnih prometnih poti za podporo povezanim in avtomatiziranim aplikacijam za mobilnost. 

Več informacij je na voljo v videoposnetku.