Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

EU:n lohkoketjuekosysteemien kehittäminen

European Blockchain Observatory and Forum on julkaissut päivitetyn version EU:n lohkoketjuekosysteemien kehittämistä koskevasta raportista.

EU:n raportti lohkoketjuekosysteemien kehittämisestä:

EU on edistynyt merkittävästi kryptovaroja koskevien EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntö-, sääntely- ja politiikkakehysten yhdenmukaistamisessa.

Koska kiinnostus kryptovaluuttoihin ja niiden perustana olevaan teknologiaan (lohkoketjuun tai DLT-teknologiaan) kasvaa, European Blockchain Observatory and Forum (EUBOF) toteutti vuonna 2020 tutkimuksen teknologian, markkinoiden ja sääntelyn kehityksen nykytilasta kussakin EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Tutkimus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. EUBOF-tiimi on päivittänyt kunkin maan tietokoostetta sen laadun parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki tutkimus on ajan tasalla. Kertomuksen päivitetty versio kuvaa Euroopan lohkoketjuekosysteemin merkittävää kehitystä kahden viime vuoden aikana. Lisäksi siinä esitellään kaksi uutta maata: Norja ja Liechtenstein.  

Jotta voidaan tukea EU:n pyrkimyksiä kehittää yhdenmukaiset puitteet kaikille EU:n jäsenvaltioille, on tärkeää tarkastella sääntelyn ja markkinoiden nykyistä kypsyysastetta kussakin jäsenvaltiossa. Tällä raportilla pyritään tähän laatimalla lyhyitä maakohtaisia tietosivuja, joissa esitetään yhteenveto kunkin maan tilanteesta. 

Lataa raportti

Tutustu muihin EU:n lohkoketjujen seurantakeskuksen ja foorumin raportteihin

Taustaa

EU:n lohkoketjun seurantakeskus ja -foorumi ovat Euroopan komission aloite, jolla nopeutetaan lohkoketjuun liittyvää innovointia ja lohkoketjuekosysteemin kehittämistä EU:ssa ja autetaan siten vahvistamaan Euroopan asemaa maailmanlaajuisena johtajana tässä muutosvoimaisessa uudessa teknologiassa. Tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ja näkemykset ovat laatijoiden esittämiä, eivätkä ne vastaa komission virallista kantaa.