Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Evoluțiile ecosistemului tehnologiei blockchain în UE

Observatorul și forumul european privind tehnologia blockchain au publicat o versiune actualizată a Raportului UE privind evoluția ecosistemului tehnologiei blockchain.

Raportul privind evoluția ecosistemului tehnologiei blockchain în UE acoperă

Europa face progrese majore în ceea ce privește armonizarea cadrelor juridice, de reglementare și de politică ale statelor membre ale UE privind criptoactivele.

Având în vedere interesul în creștere pentru activele criptomonede și tehnologia de bază a acestora (blockchain sau DLT), Observatorul și Forumul european privind tehnologia blockchain (EUBOF) au realizat în 2020 un studiu privind evoluția actuală a tehnologiei, a pieței și a reglementării în fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE, plus Elveția și Regatul Unit (Regatul Unit). 

Studiul a fost publicat pentru prima dată în 2020. Pentru a îmbunătăți calitatea acestuia și pentru a se asigura că toate elementele studiului sunt actualizate, echipa EUBOF a actualizat fișa informativă a fiecărei țări. Această versiune actualizată a raportului prezintă evoluții importante în ecosistemul blockchain european din ultimii 2 de ani. În plus, acesta prezintă două noi țări: Norvegia și Liechtenstein.  

Prin urmare, pentru a sprijini eforturile Europei de a dezvolta un cadru armonizat în toate statele membre ale UE, este important să se studieze nivelul actual de maturitate a reglementărilor și a pieței în fiecare dintre acestea. Prezentul raport își propune să realizeze acest lucru, furnizând scurte „fișe informative” la nivel de țară, care să sintetizeze situația din fiecare țară. 

Descărcați raportul

Accesați alte rapoarte ale Observatorului și forumului UE privind tehnologia blockchain

Istoricul cauzei

Observatorul și forumul UE privind tehnologia blockchain reprezintă o inițiativă a Comisiei Europene menită să accelereze inovarea în domeniul tehnologiei blockchain și dezvoltarea ecosistemului blockchain în cadrul UE, contribuind astfel la consolidarea poziției Europei de lider mondial în această nouă tehnologie transformatoare. Informațiile și opiniile prezentate în prezentul raport sunt cele ale autorilor și nu reflectă opinia oficială a Comisiei.