Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Vývoj ekosystémov blockchainu v EÚ

Európske monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu uverejnilo aktualizovanú verziu správy EÚ o vývoji ekosystémov blockchainu.

Správa o vývoji ekosystémov v rámci blockchainu v EÚ sa vzťahuje na

Európa podniká významné kroky vpred pri harmonizácii právnych, regulačných a politických rámcov členských štátov EÚ v oblasti kryptoaktív.

Vzhľadom na rastúci záujem o kryptoaktíva a ich podkladové technológie (blockchain alebo DLT) Európske monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu (EUBOF) vypracovalo v roku 2020 štúdiu o zachytení súčasného stavu technologického, trhového a regulačného vývoja v každom z 27 členských štátov EÚ, ako aj vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve (Spojené kráľovstvo). 

Štúdia bola prvýkrát uverejnená v roku 2020. Tím EUBOF aktualizoval informačný prehľad o každej krajine s cieľom zlepšiť jej kvalitu a zabezpečiť, aby všetko v štúdii bolo aktuálne. Táto aktualizovaná verzia správy obsahuje dôležitý vývoj európskeho ekosystému blockchainu za posledné dva roky. Okrem toho predstavuje dve nové krajiny: Nórsko a Lichtenštajnsko.  

Na podporu úsilia Európy o vytvorenie harmonizovaného rámca vo všetkých členských štátoch EÚ je preto dôležité preskúmať súčasnú úroveň regulačnej a trhovej vyspelosti v každom z nich. Cieľom tejto správy je to dosiahnuť poskytnutím krátkych „prehľadov“ na úrovni jednotlivých krajín, v ktorých sa sumarizuje situácia v každej krajine. 

Stiahnuť správu

Prístup k ďalším správam monitorovacieho strediska a fóra EÚ pre technológiu blockchainu

Okolnosti predchádzajúce sporu

Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu je iniciatívou Európskej komisie na urýchlenie inovácií v oblasti blockchainu a rozvoja ekosystému blockchainu v rámci EÚ, čím sa pomôže upevniť postavenie Európy ako svetového lídra v tejto novej transformačnej technológii. Informácie a názory uvedené v tejto správe sú informáciami a názormi autorov a neodrážajú oficiálne stanovisko Komisie.