Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

ES blokķēdes ekosistēmu attīstība

Eiropas Blokķēžu novērošanas centrs un forums ir publicējis atjauninātu ES blokķēdes ekosistēmu attīstības ziņojuma versiju.

ES blokķēdes ekosistēmu attīstības ziņojums

Eiropa sper nozīmīgus soļus, lai saskaņotu ES dalībvalstu tiesiskos, regulatīvos un politikas regulējumus attiecībā uz kriptoaktīviem.

Ņemot vērā pieaugošo interesi par kriptovalūtu aktīviem un to pamatā esošo tehnoloģiju (blokķēdi vai SVT), Eiropas Blokķēžu novērošanas centrs un forums (EUBOF) 2020. gadā veica pētījumu par pašreizējo tehnoloģisko, tirgus un regulatīvo norišu stāvokli katrā no 27 ES dalībvalstīm, kā arī Šveicē un Apvienotajā Karalistē (Apvienotā Karaliste). 

Pētījums pirmo reizi tika publicēts 2020. gadā. Lai uzlabotu pētījuma kvalitāti un nodrošinātu, ka viss pētījuma saturs ir aktuāls, EUBOF grupa ir atjauninājusi katras valsts faktu lapu. Šajā atjauninātajā ziņojuma versijā ir atspoguļotas būtiskas norises Eiropas blokķēdes ekosistēmā pēdējo divu gadu laikā. Turklāt tajā norādītas divas jaunas valstis: Norvēģijas un Lihtenšteinas.  

Lai atbalstītu Eiropas centienus izstrādāt saskaņotu sistēmu visās ES dalībvalstīs, ir svarīgi izpētīt pašreizējo regulējuma un tirgus gatavības līmeni katrā no tām. Šā ziņojuma mērķis ir to darīt, sniedzot īsas valstu līmeņa “faktu lapas”, kurās apkopota situācija katrā valstī. 

Lejupielādēt ziņojumu

Piekļūt citiem ES Blokķēžu novērošanas centra un foruma ziņojumiem

Pamatinformācija

ES Blokķēžu novērošanas centrs un forums ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir paātrināt blokķēžu inovāciju un blokķēdes ekosistēmas attīstību ES, tādējādi palīdzot nostiprināt Eiropas kā pasaules līdera pozīciju šajā pārveidojošajā jaunajā tehnoloģijā. Šajā ziņojumā izklāstītā informācija un viedokļi ir autoru viedokļi, un tie neatspoguļo Komisijas oficiālo viedokli.