Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Objava

Razvoj ekosistemov blokovne verige v EU

Evropska opazovalnica in forum za blokovne verige sta objavila posodobljeno različico poročila o razvoju ekosistemov blokovnih verig EU.

Poročilo o razvoju ekosistemov blokovne verige EU zajema

Evropa je naredila velik napredek pri usklajevanju pravnih, regulativnih in političnih okvirov držav članic EU na področju kriptoimetij.

Glede na vse večje zanimanje za kriptovalutna sredstva in njihovo osnovno tehnologijo (blockchain ali DLT) je evropska opazovalnica in forum za blokovne verige (EUBOF) leta 2020 izvedla študijo o zajetju trenutnega stanja tehnološkega, tržnega in regulativnega razvoja v vsaki od 27 držav članic EU ter Švici in Združenem kraljestvu. 

Študija je bila prvič objavljena leta 2020. Skupina EUBOF je posodobila informativni pregled vsake države, da bi izboljšala njeno kakovost in zagotovila, da je vse informacije v študiji posodobljene. Ta posodobljena različica poročila vsebuje pomemben razvoj evropskega ekosistema blokovnih verig v zadnjih dveh letih. Poleg tega predstavlja dve novi državi: Norveške in Lihtenštajna.  

Da bi podprli prizadevanja Evrope za razvoj usklajenega okvira v vseh državah članicah EU, je zato pomembno preučiti sedanjo raven regulativne in tržne zrelosti vsake od njih. Namen tega poročila je zagotoviti kratke „informativne preglede“ na ravni držav, v katerih je povzeto stanje v posameznih državah. 

Prenesite poročilo

Dostop do drugih poročil opazovalnice in foruma EU za blokovne verige

Ozadje

Opazovalnica in forum EU za blokovne verige sta pobuda Evropske komisije za pospešitev inovacij v blokovnih verigah in razvoj ekosistema blokovnih verig v EU ter tako pomagata utrditi položaj Evrope kot vodilne v svetu na področju te preobrazbene nove tehnologije. Informacije in stališča iz tega poročila so informacije in stališča avtorjev in ne odražajo uradnega mnenja Komisije.