Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Rozwój ekosystemu łańcucha bloków UE

Europejskie Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków opublikowały zaktualizowaną wersję sprawozdania na temat rozwoju ekosystemów łańcucha bloków UE.

Sprawozdanie na temat rozwoju ekosystemów łańcucha bloków UE obejmuje

Europa czyni istotne kroki w kierunku harmonizacji ram prawnych, regulacyjnych i politycznych państw członkowskich UE w zakresie kryptoaktywów.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie aktywami kryptowalut i leżącą u ich podstaw technologią (łańcuch blokowy lub DLT), Europejskie Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków (EUBOF) przeprowadziło w 2020 r. badanie dotyczące uwzględnienia obecnego stanu zmian technologicznych, rynkowych i regulacyjnych w każdym z 27 państw członkowskich UE oraz w Szwajcarii i Zjednoczonym Królestwie. 

Badanie opublikowano po raz pierwszy w 2020 r. Aby poprawić jego jakość i upewnić się, że wszystkie elementy badania są aktualne, zespół EUBOF zaktualizował arkusz informacyjny każdego kraju. Ta zaktualizowana wersja sprawozdania przedstawia istotne zmiany w europejskim ekosystemie łańcucha bloków w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto przedstawiono w nim dwa nowe kraje: Norwegia i Liechtenstein.  

Aby wesprzeć wysiłki Europy na rzecz opracowania zharmonizowanych ram we wszystkich państwach członkowskich UE, ważne jest zatem zbadanie obecnego poziomu dojrzałości regulacyjnej i rynkowej w każdym z nich. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie krótkich arkuszy informacyjnych na poziomie krajowym podsumowujących sytuację w poszczególnych krajach. 

Pobierz sprawozdanie

Dostęp do innych sprawozdań Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków

Kontekst ogólny

Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu przyspieszenie innowacji w zakresie blockchain i rozwoju ekosystemu łańcucha bloków w UE, a tym samym wzmocnienie pozycji Europy jako światowego lidera w tej transformacyjnej nowej technologii. Informacje i opinie przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są informacjami i opiniami autorów i nie odzwierciedlają oficjalnej opinii Komisji.