Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

ELi plokiahela ökosüsteemi areng

Euroopa plokiahela vaatluskeskus ja foorum on avaldanud ELi plokiahela ökosüsteemi arengut käsitleva aruande ajakohastatud versiooni.

ELi plokiahela ökosüsteemi arengu aruanne hõlmab

Euroopa astub suuri samme ELi liikmesriikide krüptovarasid käsitlevate õigus-, regulatiiv- ja poliitikaraamistike ühtlustamiseks.

Võttes arvesse kasvavat huvi krüptovaluutade varade ja nende aluseks oleva tehnoloogia (plokiahel või DLT) vastu, korraldas Euroopa plokiahela vaatluskeskus ja foorum (EUBOF) 2020. aastal uuringu, milles käsitletakse tehnoloogiliste, turu- ja regulatiivsete arengute kajastamist kõigis 27 ELi liikmesriigis ning Šveitsis ja Ühendkuningriigis. 

Uuring avaldati esimest korda 2020. aastal. EUBOFi töörühm on ajakohastanud iga riigi teabelehti, et parandada selle kvaliteeti ja tagada, et kõik uuringu tulemused oleksid ajakohased. Aruande ajakohastatud versioon kajastab Euroopa plokiahela ökosüsteemis viimase kahe aasta jooksul toimunud olulisi arenguid. Lisaks tutvustatakse selles kahte uut riiki: Norra ja Liechtenstein.  

Selleks et toetada Euroopa jõupingutusi töötada välja ühtlustatud raamistik kõigis ELi liikmesriikides, on seetõttu oluline uurida iga liikmesriigi regulatiivset ja turu küpsust. Käesoleva aruande eesmärk on seda teha, esitades lühikesed riigi tasandi teabelehed, milles tehakse kokkuvõte olukorrast igas riigis. 

Aruande allalaadimine

Juurdepääs muudele ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi aruannetele

Taust

ELi plokiahela vaatluskeskus ja foorum on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on kiirendada plokiahelaga seotud innovatsiooni ja plokiahela ökosüsteemi arendamist ELis ning aidata seeläbi tugevdada Euroopa positsiooni ülemaailmse liidrina selles ümberkujundavas uues tehnoloogias. Käesolevas aruandes esitatud teave ja seisukohad on autorite omad ega kajasta komisjoni ametlikku arvamust.