Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Vývoj ekosystémů v EU v oblasti technologie blockchain

Evropské středisko pro sledování technologie blockchain a fórum zveřejnilo aktualizovanou verzi zprávy o vývoji ekosystémů EU v oblasti blockchain.

Zpráva o vývoji ekosystémů v EU v oblasti technologie blockchain se týká

Evropa činí významné kroky v harmonizaci právních, regulačních a politických rámců členských států EU týkajících se kryptoaktiv.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o aktiva kryptoměn a jejich základní technologii (blockchain nebo DLT) provedlo Evropské středisko pro sledování technologie blockchain (EUBOF) v roce 2020 studii o současném stavu technologického, tržního a regulačního vývoje v každém z 27 členských států EU, jakož i ve Švýcarsku a Spojeném království (Spojené království). 

Studie byla poprvé zveřejněna v roce 2020. S cílem zlepšit kvalitu studie a zajistit, aby vše ve studii bylo aktuální, aktualizoval tým EUBOF informativní přehled o jednotlivých zemích. Tato aktualizovaná verze zprávy popisuje významný vývoj evropského ekosystému blockchain za poslední dva roky. Kromě toho představuje dvě nové země: Norsko a Lichtenštejnsko.  

V zájmu podpory úsilí Evropy o vytvoření harmonizovaného rámce ve všech členských státech EU je proto důležité prozkoumat současnou úroveň vyspělosti právních předpisů a trhu v každém z nich. Cílem této zprávy je poskytnout krátké „informativní přehledy“ na úrovni jednotlivých zemí shrnující situaci v každé zemi. 

Stáhnout zprávu

Přístup k dalším zprávám Střediska pro sledování technologie blockchain a Fóra EU pro sledování technologie blockchain

Souvislosti

Středisko a fórum EU pro sledování technologie blockchain je iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je urychlit inovace blockchain a rozvoj ekosystému blockchain v EU, a pomoci tak upevnit postavení Evropy jako globálního lídra v této transformativní nové technologii. Informace a názory uvedené v této zprávě jsou informace a názory autorů a neodrážejí oficiální stanovisko Komise.