Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Ontwikkeling van EU-blockchainecosystemen

Het European Blockchain Observatory and Forum heeft een bijgewerkte versie van het verslag over de ontwikkeling van EU-blockchainecosystemen gepubliceerd.

Verslag over de ontwikkeling van EU-blockchainecosystemen

Europa boekt belangrijke stappen in de harmonisatie van de wet-, regelgevings- en beleidskaders van de EU-lidstaten op het gebied van cryptoactiva.

Gezien de toenemende belangstelling voor cryptovaluta en de daaraan ten grondslag liggende technologie (blockchain of DLT) heeft het European Blockchain Observatory and Forum (EUBOF) in 2020 een studie uitgevoerd naar de huidige stand van de technologische, markt- en regelgevingsontwikkelingen in elk van de 27 EU-lidstaten, plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK). 

De studie is voor het eerst gepubliceerd in 2020. Om de kwaliteit ervan te verbeteren en ervoor te zorgen dat alles in de studie actueel is, heeft het EUBOF-team de factsheet van elk land bijgewerkt. Deze bijgewerkte versie van het verslag bevat belangrijke ontwikkelingen in het Europese blockchainecosysteem in de afgelopen 2 jaar. Daarnaast worden twee nieuwe landen voorgesteld: Noorwegen en Liechtenstein.  

Om de inspanningen van Europa om in alle EU-lidstaten een geharmoniseerd kader te ontwikkelen, te ondersteunen, is het daarom belangrijk om het huidige niveau van regelgeving en marktmaturiteit in elk van deze lidstaten te bestuderen. Met dit verslag wordt beoogd dit te doen door korte „factsheets” op landenniveau te verstrekken met een overzicht van de stand van zaken in elk land. 

Verslag downloaden

Andere verslagen van het EU-blockchainwaarnemingscentrum en -forum raadplegen

Achtergrond

Het EU-blockchainwaarnemingscentrum en -forum is een initiatief van de Europese Commissie om blockchaininnovatie en de ontwikkeling van het blockchainecosysteem in de EU te versnellen en zo de positie van Europa als wereldleider op het gebied van deze transformatieve nieuwe technologie te helpen versterken. De informatie en standpunten in dit verslag zijn die van de auteurs en geven niet het officiële standpunt van de Commissie weer.