Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Julkaisu

Eurooppalainen sirututkimus

Euroopan komission äskettäin käynnistämän sirututkimuksen tulokset osoittivat, että teollisuus odottaa sirujen kysynnän kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Eurooppalainen sirututkimus käynnistettiin helmikuussa 2022. Sen tarkoituksena on kerätä alustavia tietoja sirujen ja kiekkojen nykyisestä ja tulevasta kysynnästä ja auttaa ymmärtämään sirujen toimituskriisin vaikutuksia Euroopan teollisuuteen.

Seuraavassa EU:n siruraportissa analysoidaan sirututkimuksen tuloksia. Vastauksia saatiin yhteensä 141, ja vastaukset koottiin yhteen, jotta saatiin katsaus puolijohteiden arvoketjua koskeviin näkemyksiin ja ennusteisiin. Tähän sisältyi vastauksia tarjontapuolella puolijohteita valmistavilta yrityksiltä sekä niiltä yrityksiltä, jotka ostavat puolijohdetuotteita kysyntäpuolelta.

Keskeisiä havaintoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Sirujen kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan vuosina 2022–2030, ja huipputason puolijohdeteknologioiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi.
  • Uusia sirujen valmistuslaitoksia perustavat yritykset pitävät ammattitaitoista työvoimaa ja valtion sääntelyä keskeisenä tekijänä valitessaan tuotantopaikkoja.
  • Toimituskriisi vaikuttaa kaikkiin ekosysteemeihin, ja sen odotetaan jatkuvan ainakin vuoteen 2024 asti, mikä pakottaa yritykset toteuttamaan kalliita lieventäviä toimenpiteitä.
  • Puolijohteiden tutkimus- ja kehittämisrahoitus oli merkityksellistä yrityksille tarjontapuolella, mutta tukialoitteet ovat merkityksellisiä myös kysyntäpuolelle.

Kun puolijohdealan eurooppalainen asiantuntijaryhmä aloittaa seuranta- ja kartoitustyön, siruraportin tulokset voivat antaa näkemyksiä tulevien aloitteiden muotoilusta.

Ladattava aineisto

European Chips Survey Report (.pdf)
Lataa