Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Европейско проучване на интегралните схеми

Констатациите от неотдавнашното проучване на интегралните схеми, започнато от Европейската комисия, подчертаха, че промишлеността очаква търсенето на интегрални схеми да се удвои до 2030 г.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Европейското проучване на интегралните схеми започна през февруари 2022 г. с цел да се събере предварителна информация за настоящото и бъдещото търсене на интегрални схеми и полупроводникови пластини и като първа стъпка да се спомогне за разбирането на въздействието на кризата с предлагането на чипове върху европейската промишленост.

В последващия доклад за европейските интегрални схеми е представен анализ на констатациите от проучването на интегралните схеми. Бяха получени и обобщени общо 141 отговора, за да се представи моментна снимка на изгледите и прогнозите от веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците. Това включваше отговори от страна на дружествата, произвеждащи полупроводници, от гледна точка на предлагането, както и от дружества, които закупуват полупроводникови изделия от страна на търсенето.

Основните констатации включват:

  • Очаква се търсенето на интегрални схеми да се удвои между 2022 г. и 2030 г., като в бъдеще ще се увеличи значително търсенето на авангардни полупроводникови технологии,
  • Дружествата, които създават нови съоръжения за производство на интегрални схеми, посочват квалифицирания труд и държавните разпоредби като ключови при избора на производствени обекти,
  • Кризата с доставките засяга всички екосистеми и се очаква да продължи поне до 2024 г., като принуждава дружествата да приемат скъпоструващи смекчаващи мерки
  • Финансирането за научноизследователска и развойна дейност в областта на полупроводниците беше от най-голямо значение за дружествата от гледна точка на предлагането, но инициативите за подкрепа са от значение и за търсенето.

Тъй като Европейската експертна група по полупроводници започва работа по рамки за мониторинг и картографиране, констатациите в доклада за интегралните схеми могат да предоставят информация, която да спомогне за оформянето на бъдещите инициативи.

Документи за изтегляне

European Chips Survey Report (.pdf)
Изтегляне