Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Eiropas mikroshēmu apsekojums

Eiropas Komisijas nesen uzsāktajā mikroshēmu apsekojumā tika uzsvērts, ka nozare sagaida, ka pieprasījums pēc mikroshēmām līdz 2030. gadam divkāršosies.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Eiropas mikroshēmu apsekojums tika uzsākts 2022. gada februārī ar mērķi apkopot sākotnēju informāciju par pašreizējo un turpmāko pieprasījumu pēc mikroshēmām un plāksnēm un kā pirmo soli palīdzēt izprast mikroshēmu piegādes krīzes ietekmi uz Eiropas rūpniecību.

Nākamajā Eiropas mikroshēmu ziņojumā ir analizēti mikroshēmu apsekojuma konstatējumi. Kopumā tika saņemta un apkopota 141 atbilde, lai sniegtu pusvadītāju vērtības ķēdes ieskatu un prognozes. Tas ietvēra atbildes no uzņēmumiem, kas ražo pusvadītājus no piedāvājuma puses, kā arī no uzņēmumiem, kas iegādājas pusvadītāju ražojumus pieprasījuma pusē.

Galvenie konstatējumi ir šādi:

  • Paredzams, ka laikposmā no 2022. līdz 2030. gadam mikroshēmu pieprasījums divkāršosies, ievērojami palielinoties nākotnes pieprasījumam pēc progresīvākajām pusvadītāju tehnoloģijām,
  • Uzņēmumi, kas izveido jaunas mikroshēmu ražošanas iekārtas, ražošanas vietu izvēlē par galveno uzskata kvalificētu darbaspēku un valdības noteikumus,
  • Piegādes krīze ietekmē visas ekosistēmas, un paredzams, ka tā turpināsies vismaz līdz 2024. gadam, liekot uzņēmumiem pieņemt dārgus mazināšanas pasākumus.
  • Pusvadītāju pētniecības un izstrādes finansējums galvenokārt bija svarīgs uzņēmumiem piedāvājuma pusē, tomēr atbalsta iniciatīvas attiecas arī uz pieprasījuma pusi.

Tā kā Eiropas pusvadītāju ekspertu grupa sāk darbu pie satvaru uzraudzības un kartēšanas, mikroshēmas ziņojuma konstatējumi var sniegt ieskatu turpmāko iniciatīvu veidošanā.

Lejupielādēšanai

European Chips Survey Report (.pdf)
Lejupielādēt