Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Europsko istraživanje o čipovima

U rezultatima nedavnog istraživanja o čipovima koje je pokrenula Europska komisija istaknuto je da industrija očekuje udvostručenje potražnje za čipovima do 2030.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Europsko istraživanje o čipovima pokrenuto je u veljači 2022. kako bi se prikupile preliminarne informacije o trenutačnoj i budućoj potražnji za čipovima i pločicama te kao prvi korak u razumijevanju učinka krize opskrbe čipovima na europsku industriju.

U sljedećem europskom izvješću o čipovima predstavljena je analiza rezultata istraživanja o čipovima. Ukupno je primljen i objedinjen 141 odgovor kako bi se dobio pregled uvida i projekcija iz lanca vrijednosti poluvodiča. To je uključivalo odgovore društava koja proizvode poluvodiče na strani ponude te društava koja kupuju poluvodičke proizvode na strani potražnje.

Glavni zaključci uključuju:

  • Očekuje se da će se potražnja za čipovima udvostručiti u razdoblju od 2022. do 2030., uz znatno povećanje buduće potražnje za vodećim poluvodičkim tehnologijama,
  • Poduzeća koja uspostavljaju nova postrojenja za proizvodnju čipova navode kvalificiranu radnu snagu i vladine propise kao ključne za odabir proizvodnih lokacija,
  • Kriza opskrbe utječe na sve ekosustave i očekuje se da će trajati barem do 2024., zbog čega će poduzeća morati donijeti skupe mjere ublažavanja
  • Financiranje istraživanja i razvoja poluvodiča bilo je uglavnom relevantno za poduzeća na strani ponude, no inicijative za potporu relevantne su i za potražnju.

Dok europska stručna skupina za poluvodiče započinje s radom na okvirima za praćenje i mapiranje, nalazi izvješća o čipovima mogu pružiti uvid u oblikovanje budućih inicijativa.

Preuzimanja

European Chips Survey Report (.pdf)
Preuzimanje