Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

Europos lustų tyrimas

Neseniai Europos Komisijos pradėto lustų tyrimo rezultatai parodė, kad pramonė tikisi, jog iki 2030 m. lustų paklausa padvigubės.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Europos lustų tyrimas pradėtas 2022 m. vasario mėn. siekiant surinkti preliminarią informaciją apie dabartinę ir būsimą lustų ir plokštelių paklausą ir kaip pirmą žingsnį padėti suprasti lustų tiekimo krizės poveikį Europos pramonei.

Vėlesnėje Europos lustų ataskaitoje pateikiama lustų tyrimo išvadų analizė. Iš viso gautas ir apibendrintas 141 atsakymas, kad būtų galima susidaryti vaizdą apie puslaidininkių vertės grandinės įžvalgas ir prognozes. Tai apėmė įmonių, gaminančių puslaidininkius pasiūlos požiūriu, taip pat bendrovių, perkančių puslaidininkių produktus paklausos pusėje, atsakymus.

Pagrindinės išvados:

  • Tikimasi, kad lustų paklausa 2022–2030 m. padvigubės, o ateityje labai padidės pažangiausių puslaidininkių technologijų paklausa,
  • Naujas lustų gamybos įmones steigiančios bendrovės nurodo, kad atrenkant gamybos vietas svarbiausia kvalifikuota darbo jėga ir vyriausybės teisės aktai,
  • Tiekimo krizė daro poveikį visoms ekosistemoms ir tikimasi, kad ji tęsis bent iki 2024 m., todėl įmonės bus priverstos imtis brangiai kainuojančių rizikos mažinimo priemonių.
  • Puslaidininkių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros finansavimas daugiausia buvo aktualus pasiūlos srityje veikiančioms įmonėms, tačiau paramos iniciatyvos taip pat svarbios paklausai.

Europos puslaidininkių ekspertų grupei pradėjus darbą stebėsenos ir kartografavimo sistemų srityje, lusto ataskaitos išvados gali suteikti įžvalgų, padedančių formuoti būsimas iniciatyvas.

Atsisiunčiamos rinkmenos

European Chips Survey Report (.pdf)
Atsisiųsti