Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

Europese chipenquête

Uit de bevindingen van de recente chipenquête van de Europese Commissie blijkt dat de industrie verwacht dat de vraag naar chips tegen 2030 zal verdubbelen.

'No digital without chips' - The European Chips Act

De Europese chipenquête is in februari 2022 van start gegaan met als doel voorlopige informatie te verzamelen over de huidige en toekomstige vraag naar chips en wafers, en als eerste stap om inzicht te krijgen in de gevolgen van de chipleveringscrisis voor de Europese industrie.

Het daaropvolgende Europese chipverslag bevat een analyse van de bevindingen van de chipenquête. In totaal werden 141 reacties ontvangen en samengevoegd om een momentopname te geven van inzichten en prognoses uit de waardeketen van halfgeleiders. Dit omvatte reacties van ondernemingen die halfgeleiders produceren aan de aanbodzijde, alsook van ondernemingen die halfgeleiderproducten aan de vraagzijde kopen.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Verwacht wordt dat de vraag naar chips tussen 2022 en 2030 zal verdubbelen, met een aanzienlijke toename van de toekomstige vraag naar geavanceerde halfgeleidertechnologieën;
  • Bedrijven die nieuwe chipproductiefaciliteiten opzetten, vermelden gekwalificeerde arbeids- en overheidsvoorschriften als cruciaal voor de keuze van productielocaties;
  • De voorzieningscrisis treft alle ecosystemen en zal naar verwachting ten minste tot 2024 duren, waardoor bedrijven dure verzachtende maatregelen moeten nemen.
  • De financiering van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van halfgeleiders was meestal relevant voor ondernemingen aan de aanbodzijde, maar de ondersteunende initiatieven zijn ook relevant voor de vraagzijde.

Nu de Europese deskundigengroep halfgeleiders begint te werken aan monitoring- en karteringskaders, kunnen de bevindingen van het chipverslag inzicht verschaffen om toekomstige initiatieven vorm te geven.

Downloads

European Chips Survey Report (.pdf)
Downloaden