Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Stħarriġ Ewropew dwar iċ-Ċipep

Is-sejbiet tal-Istħarriġ reċenti dwar iċ-Ċipep imniedi mill-Kummissjoni Ewropea enfasizzaw li l-industrija tistenna li d-domanda għaċ-ċipep tirdoppja sal-2030.

'No digital without chips' - The European Chips Act

L-istħarriġ taċ-ċipep Ewropej tnieda fi Frar 2022 bl-għan li jiġbor informazzjoni preliminari dwar id-domanda attwali u futura għaċ-ċipep u l-wejfers, u bħala l-ewwel pass biex jgħin biex jinftiehem l-impatt tal-kriżi tal-provvista taċ-ċipep fuq l-industrija Ewropea.

Ir-rapport Ewropew sussegwenti dwar iċ-Ċipep jippreżenta analiżi tas-sejbiet tal-Istħarriġ dwar iċ-Ċipep. B’kollox, waslu 141 tweġiba u ġew aggregati biex jipprovdu snap-shot ta’ għarfien u projezzjonijiet mill-katina tal-valur tas-semikondutturi. Dan kien jinkludi risponsi minn kumpaniji li jimmanifatturaw semikondutturi min-naħa tal-provvista, kif ukoll minn kumpaniji li jixtru prodotti semikondutturi min-naħa tad-domanda.

Is-sejbiet ewlenin jinkludu:

  • Id-domanda għaċ-ċipep hija mistennija li tirdoppja bejn l-2022 u l-2030, b’żidiet sinifikanti fid-domanda futura għal teknoloġiji avvanzati tas-semikondutturi,
  • Il-kumpaniji li jistabbilixxu faċilitajiet ġodda għall-manifattura taċ-ċipep isemmu r-regolamenti kwalifikati tax-xogħol u tal-gvern bħala kruċjali fl-għażla tal-postijiet tal-manifattura,
  • Il-kriżi tal-provvista taffettwa l-ekosistemi kollha u hija mistennija li ddum mill-inqas sal-2024, u dan iġiegħel lill-kumpaniji jadottaw miżuri ta’ mitigazzjoni għaljin
  • Il-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp tas-semikondutturi kien l-aktar rilevanti għall-kumpaniji min-naħa tal-provvista, madankollu l-inizjattivi ta’ appoġġ huma rilevanti wkoll għan-naħa tad-domanda

Hekk kif il-Grupp ta’ Esperti Ewropew dwar is-Semikondutturi jibda l-ħidma fuq l-oqfsa ta’ monitoraġġ u mmappjar, is-sejbiet tar-Rapport dwar iċ-Ċipep jistgħu jipprovdu għarfien biex jgħinu fit-tfassil ta’ inizjattivi futuri.

Downloads

European Chips Survey Report (.pdf)
Iddawnlowdja