Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikace

Evropský průzkum čipů

Závěry nedávného průzkumu čipů, který zahájila Evropská komise, zdůraznily, že průmysl očekává, že se poptávka po čipech do roku 2030 zdvojnásobí.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Evropský průzkum čipů byl zahájen v únoru 2022 s cílem shromáždit předběžné informace o současné a budoucí poptávce po čipech a destičkách a jako první krok pomoci pochopit dopad krize dodávek čipů na evropský průmysl.

Následná evropská zpráva o čipech obsahuje analýzu zjištění průzkumu čipů. Celkem bylo obdrženo a agregováno 141 odpovědí s cílem poskytnout přehled poznatků a prognóz z hodnotového řetězce polovodičů. To zahrnovalo odpovědi společností vyrábějících polovodiče na straně nabídky, jakož i společností, které nakupují polovodičové výrobky na straně poptávky.

Mezi hlavní zjištění patří:

  • Očekává se, že poptávka po čipech se mezi lety 2022 a 2030 zdvojnásobí, přičemž se v budoucnu výrazně zvýší poptávka po špičkových polovodičových technologiích,
  • Společnosti, které zřizují nová zařízení na výrobu čipů, uvádějí při výběru výrobních míst kvalifikované pracovněprávní a vládní předpisy,
  • Krize dodávek má dopad na všechny ekosystémy a očekává se, že bude trvat nejméně do roku 2024, což nutí společnosti k přijetí nákladných zmírňujících opatření.
  • Financování výzkumu a vývoje v oblasti polovodičů bylo většinou relevantní pro společnosti na straně nabídky, avšak podpůrné iniciativy jsou rovněž relevantní pro stranu poptávky.

Vzhledem k tomu, že Evropská expertní skupina pro polovodiče začíná pracovat na rámcích pro monitorování a mapování, zjištění zprávy o čipech mohou poskytnout poznatky, které pomohou utvářet budoucí iniciativy.

Ke stažení

European Chips Survey Report (.pdf)
Stáhnout