Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Väljaanne

Euroopa kiipide uuring

Hiljutise Euroopa Komisjoni algatatud kiipide uuringu tulemustes rõhutati, et tööstus eeldab, et nõudlus kiipide järele kahekordistub 2030. aastaks.

'No digital without chips' - The European Chips Act

Euroopa kiipide uuring käivitati 2022. aasta veebruaris eesmärgiga koguda esialgset teavet praeguse ja tulevase nõudluse kohta kiipide ja plaatide järele ning esimese sammuna, et aidata mõista kiibitarnekriisi mõju Euroopa tööstusele.

Järgmises Euroopa kiipide aruandes esitatakse kiipide uuringu tulemuste analüüs. Kokku saadi 141 vastust, mis koondati, et anda ülevaade pooljuhtide väärtusahela seisukohtadest ja prognoosidest. See hõlmas nii pakkumise poolel pooljuhte tootvate äriühingute kui ka nõudluse poolel pooljuhttooteid ostvate ettevõtjate vastuseid.

Peamised järeldused on järgmised:

  • Prognooside kohaselt kahekordistub nõudlus kiipide järele aastatel 2022–2030 ning nõudlus tipptasemel pooljuhttehnoloogiate järele kasvab tulevikus märkimisväärselt;
  • Ettevõtjad, kes rajavad uusi kiipide tootmise rajatisi, nimetavad tootmiskohtade valimisel võtmeks kvalifitseeritud tööjõu ja valitsuse eeskirju;
  • Tarnekriis mõjutab kõiki ökosüsteeme ja kestab eeldatavasti vähemalt 2024. aastani, mis sunnib ettevõtjaid võtma kulukaid leevendusmeetmeid.
  • Pooljuhtidega seotud teadus- ja arendustegevuse rahastamine oli peamiselt oluline pakkumise poolel tegutsevatele ettevõtetele, kuid toetusalgatused on asjakohased ka nõudluse poolel.

Kuna Euroopa pooljuhtide eksperdirühm alustab tööd järelevalve- ja kaardistamisraamistikega, võivad kiibiaruande tulemused anda teavet tulevaste algatuste kujundamiseks.

Allalaadimiseks

European Chips Survey Report (.pdf)
Laadi alla