Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Yhteysvälineistö: Jäsenvaltiot sopivat parhaista käytännöistä 5G- ja valokuituverkkojen oikea-aikaisen käyttöönoton edistämiseksi

EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet unionin laajuisesta yhteenliitettävyysvälineistöstä, joka on raportti parhaista käytännöistä, joita ne pitävät tehokkaimpina kiinteiden ja liikkuvien erittäin suuren kapasiteetin verkkojen, myös 5G:n, käyttöönotossa.

Näitä ovat esimerkiksi tiettyjen rakennusteknisten töiden salliminen; yksi verkkoportaali, jossa annetaan kaikki tarvittavat tiedot luvista, rakennusteknisistä töistä ja infrastruktuurista; taloudelliset kannustimet verkkoihin tehtäviä investointeja koskeviin taajuuksia koskeviin huutokauppoihin; ja toimenpiteet, joilla tuetaan langattomia yhteyksiä murroksellisten teknologioiden ja älykkäiden koneiden käytön mahdollistamiseksi valmistusteollisuudessa ja teollisuudessa. Nämä parhaat käytännöt auttavat jäsenvaltioita varmistamaan 5G-taajuuksien oikea-aikaisen ja investointiystävällisen saatavuuden matkaviestinoperaattoreille ja muille taajuuksien käyttäjille, myös rajat ylittävissä teollisissa sovelluksissa, esimerkiksi liikenteen, energian, terveydenhuollon ja maatalouden alalla. Ne auttavat myös operaattoreita alentamaan gigabittilaajakaistan käyttöönoton kustannuksia.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Digitaalisella vuosikymmenellä kaikkien eurooppalaisten olisi voitava hyötyä nopeista ja turvallisista yhteyksistä. Meidän on alettava tänään muuttaa tämä tavoite todellisuudeksi. Yhteenliitettävyysvälineistö on tulosta jäsenvaltioiden yhteistyöstä ja sitoutumisesta esteiden poistamiseen ja erittäin nopeiden verkkojen käyttöönoton vauhdittamiseen.

Tämänpäiväinen yhteysvälineistö on jatkoa komission syyskuussa 2020 antamalle suositukselle, jossa jäsenvaltioita kehotettiin lisäämään investointeja erittäin suuren kapasiteetin laajakaistayhteysinfrastruktuuriin, mukaan lukien 5G, joka on digitalisaation tärkein osa ja elpymisen keskeinen pilari. Komissio esitti aiemmin tässä kuussa Euroopan digitaalista vuosikymmentä koskevan tiedonannon, jossa esitetään tavoite yhdistää kaikki Euroopan kotitaloudet gigabittinopeuksilla ja varmistaa 5G-verkon kattavuus kaikilla EU:n asutuilla alueilla sekä tärkeimmillä liikennereiteillä. Yhteenliitettävyysvälineistö perustuu parhaillaan tarkistettavana olevaan laajakaistakustannusten vähentämistä koskevaan direktiiviin ja eurooppalaiseen sähköisen viestinnän säännöstöön. Seuraavaksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle viimeistään 30. huhtikuuta 2021 yksilölliset etenemissuunnitelmansa välineistön täytäntöönpanemiseksi.

Lisätietoja